54. ročník plavecké ligy pražských vysokých škol 2018/2019, 2. kolo B

 

Pořadatel: Katedra tělesné výchovy PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 116 40
Termín: 25. 4. 2019, čtvrtek 
Místo konání: Plavecký bazén SCUK Hostivař

Ředitel závodu: Mgr. Petr Hejnic email: hejnic@prf.cuni.cz, tel.: 777 777 145
Prezentace individuálních disciplín 17,00 – ukončení 17,30 hodin!
Prezentace štafet do ukončení 50 P ženy!
Rozplavání 17,00 – 17,45 hodin
Zahájení závodů 18,00 hodin – ukončení do 19,30 hodin.
Z organizačních důvodů nebude umožněna pozdní prezentace závodníků!
Účast v soutěži:
Muži B: MFF, PF , PřF, PedF, ČZU, 2. a 3.LF B
Ženy B: MFF, PF, PřF , PedF, 2. a 3.LF B
Program: Muži, Ženy – 100PZ, 50M, 50Z, 50P, 50VZ, 4x50PZ, 4x50VZ, 4x50P
Rozdělení drah: Na základě přihlášených výkonů budou studenti přiděleni na dráhu.
Bodování: Individuální dis. 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Štafety 28, 20, 14, 8, 4, 2
Omezení startu: 2 individuální starty a 2 štafety.
Za fakultu startují v každé disciplíně 2 jedinci a 1 štafeta. Starty závodníků mimo soutěž je nutné nahlásit před zahájením soutěže, viz. prezentace.
Hodnocení soutěže: Vítězem kola se stává fakulta s největším počtem bodů. Vítězem soutěže se stává fakulta s nejnižším součtem umístění z obou kol. Při shodě rozhoduje celkový součet bodů z obou kol.
Prosíme, aby každá fakulta zajistila jednoho rozhodčího vybaveného stopkami!

Mgr. Petr Hejnic – ředitel závodu,
Mgr. Růžena Kosová – vedoucí katedry PF UK