Porady předsedů sportovních komisí a Rady ČAUS se zúčastnili i zástupci Národní sportovní agentury

Porada předsedů komisí ČAUS a Rada ČAUS 2019

 

Na Poradě předsedů sportovních komisí ČAUS a Radě ČAUS, které se konaly 11. a 12. prosince 2019 v Praze, se projednávaly záležitosti týkající se činnosti České asociace univerzitního sportu a spolupráce s VŠ kluby, tělovýchovnými jednotami a katedrami a ústavy TV a sportu.

Prezentace se ujala předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová, která se dále věnovala organizačnímu i finančnímu zajištění českých soutěží, Českých akademických her, vysokoškolských lig, reprezentace studentů v zahraničí na Evropských univerzitních hrách v Bělehradě i na Akademických mistrovstvích světa a světových univerziádách. Prezentace se ujala předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová. Obou schůzí se zúčastnili také zástupci Národní sportovní agentura (NSA). Na programu byly také organizační i finanční vyhlídky ČAUS do budoucích let, a zodpovězeny byly také některé otázky spolupráce NSA a ČAUS.

Na závěr jednání bylo odsouhlaseno přijetí nových členů do ČAUS a to:

  • UHC Pardubice z.s.
  • Klub vodního póla Stepp Praha z.s.
  • Univerzitní sportovní klub Mladá Boleslav z.s.

Nedílnou součástí ČAUS je i zapojení a řádné členství kateder a ústavů TV a sportu našich univerzit a vysokých škol, které sehrávají nezastupitelnou roli ve vysokoškolském sportu. Ve vzájemné spolupráci organizujeme a udržujeme tradiční specifické sportovní a tělovýchovné soutěže akademické obce – „Sportovní přebory českých vysokých škol,“ které jsou přístupny všem vysokoškolským studentům, tedy nejenom členům ČAUS. Především zásluhou kateder je udržována vysoká účast studentstva, neboť příprava, přihlášky do soutěží a organizace účasti je v jejich působnosti. Společně jsme realizovali i další činnost v oblasti tělovýchovy a sportu pro naše studenty.

V roce 2019 se uskutečnilo 65 AM (22 sportů zařazených na ČAH, 35 letních a 8 zimních) s účastí 3682 sportovců. Vítězové AM ČR 2019 budou přednostně zařazeni do nominací sportovců vysílaných na náklady ČAUS na EUG 2020.

Českých akademických her 2019, jejichž pořadatelem bylo Vysoké učení technické v Brně, se zúčastnilo 1646 sportovců ze 36 českých vysokých škol. Na program her bylo zařazeno 22 sportů. V bodování škol zvítězila a Pohár České asociace univerzitního sportu získala Univerzita Karlova. Druhé a třetí místo obsadily dvě brněnské školy. Stříbrné medaile vybojovala Masarykova univerzita a bronz putoval studentům z pořádající školy VUT v Brně.

Kromě masového a výkonnostního sportu zajišťuje a koordinuje ČAUS ve spolupráci se sportovními komisemi a sportovními svazy přípravu a účast akademické reprezentace na vrcholných soutěžích, pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU), tj. v roce 2019 na Světových univerziádách, které jsou z hlediska zájmu státu nedílnou součástí státní sportovní reprezentace ČR.

29. Zimní světová univerziáda se uskutečnila od 2. do 12. března 2019 v Krasnojarsk v Rusku. Česká akademická reprezentace získala 6 medailí (1 – 2 – 3) a v celkovém pořadí národů obsadila 12. místo.

30. Letní světová univerziáda se konala od 3. do 14. července 2019 v italské Neapoli. Naši reprezentanti získali pro českou výpravu 7 medailí (2 – 2 – 3) a obsadili 20. místo.

ČAUS nově zařazuje mezi akce, na které vysílá české studenty a finančně zajišťuje jejich účast, také Evropské univerzitní hry v Bělehradě 2020.

Prezentace ke stažení: