Pokyny ke statistickému šetření ČUS 2016

Přinášíme Vám Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS, Pokyn k šetření o stavu majetku a Pokyn k aktualizaci finančních výkazů SK/TJ sdružených v ČUS. (Svazů se reálně týká pouze Pokyn ke statistickému šetření). Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních 16-ti let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Zejména nyní, kdy se připravují nové podmínky pro sport ze strany státu, jsou údaje ČUS žádané. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

Tento rok se chceme zaměřit na dohrání dat o členské základně od sdružených sportovních svazů a jejich začlenění do Informačního systému ČUS. Výsledkem by měl být komplexnější pohled na organizovaný sport v ČR. Prosíme o doplnění členské základny do 30.1.2017.