Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu ze dne 16. září 2020

Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu

 

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN dochází k nastavení pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportovním akcím a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 18:00 hodin do odvolání.

(Plné znění zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf)

Podle výkladu pro ČUS, zpracovaným JUDr. Danielem Vidunou, LL.M., je omezení venkovních akcí na 1000 účastníků, s tím, že nad 1000 osob je venkovní akce přípustné pořádat v případě rozdělení prostoru na organizačně oddělené sektory s kapacitou max. 1000 osob/sektor. Pokud kapacita venkovního sportoviště převyšuje 1000 osob, pak právě kapacita nad 1000 osob může být využita max. z 50%. Stejně tak lze pouze z 50 % využít kapacitu sektorů pro stání.

Akce které se konají ve vnitřních prostorách, je omezení nastaveno na 500 osob, přičemž opět platí možnost rozdělení na sektory. Pro vnitřní prostory s kapacitou nad 1000 osob platí, že mohou být využity do výše 1000 osob + max. 50% zbývající kapacity.

Stejné opatření MZDR (čl. II), pak nastavuje omezení účasti více jak 10 osob v případě, že na akcích, konaných převážně ve vnitřních prostorech (u sportu halová a podobná sportoviště) není pro účastníky zajištěno místo k sezení, chápeme tak, že se omezení vztahuje na osoby nespojené s organizací vlastní sportovní akce, tzn. diváky, návštěvníky, rodiče, atd. Jinak by předchozí opatření (limit 1000 resp. 500 osob) nedávala smysl a jejich stanovení by bylo zbytečné. Obzvláště za situace, kdy jiné mimořádné opatření z 17. 9. 2020 – č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN – stanovuje pro sportovce při výkonu sportovní činnosti výjimku z povinnosti nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest.

Podrobnější výklad je v tuto chvíli bezpředmětný, protože lze ve velmi krátké době očekávat nová opatření a změnu těchto limitů. Sledujte prosím webové stránky Ministerstva zdravotnictví a ČUS.

Národní sportovní agentura ve spolupráci s hlavní hygieničkou ČR vydala 18.9.2020 pravidla pro konání sportovních akcí v době pandemie onemocnění Covid-19. Pravidla obsahují i manuál opatření, která by se měla přiměřeně aplikovat na všechna sportovní odvětví, podle jejich podmínek.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19.pdf

Opatření NSA bezprostředně navazují na Metodický pokyn Hlavní hygieničky ČR z 18.9.2020 k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí a pro případy výskytu nemoci u sportovců a na sportovištích.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-CR-k-jednotnemu-postupu-krajskych-hygienickych-stanic-pri-konani-sportovnich-akci.pdf