Otevřené Akademické mistrovství ČR v survivalu jednotlivců 2018

+ otevřený závod libovolných dvojic

 

Pořadatel: ČAUS + CTVS VŠE PRAHA + VŠTJ EKONOM PRAHA + CZAR z.s.
Datum konání: sobota 24.11.2018
Centrum závodu: penzion Rochota, Halouny

Harmonogram závodu:
9.00 – 10.00 prezence
10.00 – 10.20 výklad tratě
10.30 start
16.00 vyhlášení výsledků

Popis závodu: MTB(O) – 35 km, OB – 5 km, kajak – 2 km, SUP – 1 km, slanění, ferrata. Celý závod jako scorelauf s limitem 5 hodin. To znamená, že pokud nějakou disciplínu neovládáte, tak ji můžete vynechat.
Povinné vybavení: horské kolo, cyklistická helma, nářadí na opravu kola, náhradní duše, mobilní telefon, sedací úvazek, 2x karabina + 2x smyce, slaňovadlo + zámková karabina (doporučená osma), základní lékárnička.
Doporučené vybavení: buzola, mapník na kolo, batoh
Startovné:
akademici – zdarma, startovné hradí ČAUS
jednotlivci – 400,- Kč, zaplaceno do 17.11. 2018
dvojice – 800,- Kč, zaplaceno do 17.11. 2018
Přihlášky na místě a po termínu možné za zvýšené startovné. Jednotlivci – 600 Kč, dvojice – 1200 Kč.
Bankovní účet: 2931101001/5500 (Raiffeisenbank). Do zprávy pro příjemce uveďte jméno.

Kategorie: open – M, Ž, akademici – M,Ž
Vedlejší kategorie: open – libovolné dvojice
Přihlášky a info: www.adventurerace.cz/PPS

Ředitel závodu: Petr Bloudek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Vaněk, Petr Bloudek, Jiří Lorenz, Dana Odvodyvá
Stavitelé tratí: Tomáš Vaněk, Petr Bloudek

Pravidla závodu:

 • startuje se za plného provozu
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodníci startují v rámci pravidel fair-play
 • cyklistická helma je povinná pro trať MTB, slanění, ferrata, jeskyně
 • cílový časový limit závodu je 15.30 dle hodinek hlavního časoměřiče, bez ohledu na skutečný čas startu – cílový časový limit se posouvat nebude
 • v případě nestihnutí limitu je odečtena kontrola za každých 5 započatých minut nad limit závodu
 • pořadí rozhoduje počet dosažených kontrol, v případě rovnosti získaných kontrol rozhoduje lepší cílový čas
 • cílová kontrola etapy bude započítána, pouze pokud závodník získá alespoň jednu kontrolu z dané etapy
 • všechny kontroly mají stejnou hodnotu
 • u kontroly MTB nemusí být závodník s kolem, může ho na vlastní nebezpečí zanechat podle svého uvážení
 • je zakázáno používat GPS, je povoleno použít i jiné mapy než dodá organizátor

NOB smíšených dvojic 2018

 

Jako rozcvičku můžete absolvovat NOB smíšených dvojic, pořádaných CTVS VŠE Praha, s centrem závodu ve stejném místě, s možností přespání.

Pátek 23.11. 2018, penzion Rochota, Halouny
Start: 17.30 hod., start poslední vlny 21.00 hod., později dle domluvy
Prezence: od 17.00 hod.
Kategorie: koedukované páry
Typ závodu: scorelauf , limit 90-100 min., hudba, tanec, zábava
Startovné: 150 Kč na dvojici
Přihlášky: v centru závodu