Odstartoval další ročník Univerzitní volejbalové ligy 2022/2023

Odstartoval další ročník Univerzitní volejbalové ligy 2022/2023

 

V pátek 14. října 2022 Česká asociace univerzitního sportu odstartovala další ročník Univerzitní volejbalové ligy (UVL). Odehrálo se 1. kolo skupin na Moravě. Celkem se přihlásilo 29 volejbalových týmů ze 17 univerzit, z toho 16 ženských a 13 mužských týmů. 

Z rozlosování mezi muži i ženami vzešly čtyři skupiny – Čechy Západ, Čechy Východ, Morava Sever, Morava Jih, po třech až čtyřech týmech (viz níže). Aktuální výsledky jednotlivých zápasů najdete na Instagramovém profilu @univerzitnivolejbal.

Podívat se na aftermovies z 1. kola UVL, které se odehrálo na Moravě 14.10.2022, můžete na odkazech zde: Video UVL 2022 (skupina D muži) a další Video Univerzitní volejbalová liga 2022/2023 – skupina “D” 1. kolo muži.


Týmy Muži

Skupina A – ČECHY ZÁPAD 
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
OSU – Ostravská univerzita
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD 
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UPCE – Univerzita Pardubice

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VUT – Vysoké učení technické v Brně

Týmy Ženy

Skupina A – ČECHY ZÁPAD
JČU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
UK – Univerzita Karlova
ZČU – Západočeská univerzita v Plzni

Skupina B – MORAVA SEVER
OSU – Ostravská univerzita
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava

Skupina C – ČECHY VÝCHOD
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
TUL – Technická univerzita v Liberci
UK HK – Farmaceutická fakulta a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
UPCE – Univerzita Pardubice
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Skupina D – MORAVA JIH
MUNI – Masarykova univerzita
MENDELU – Mendelova univerzita
UNOB – Univerzita obrany v Brně
VUT – Vysoké učení technické v Brně


Dokumenty ke stažení