Akademické mistrovství ČR v přespolním běhu 2021 se uskuteční 20. listopadu v Praze v Oboře Hvězda v rámci Běhu 17. listopadu

 

68. ročník běhu 17. listopadu a 58. ročník Akademického mistrovství ČR v přespolním běhu 2021

Závod se uskuteční u příležitosti oslav 82. výročí 17. listopadu 1939 a 32. výročí 17. listopadu 1989. Běh 17. listopadu je součástí Pražského běžeckého poháru. Záštitu převzal rektor ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.


Datum: sobota 20. listopadu 2021 
Místo: Obora Hvězda v Praze 6 
Pořadatel: ÚTVS ČVUT V PRAZE ve spolupráci s ČAUS, VŠTJ Technika Praha a VSK ČVUT Praha


Kompletní propozice ke stažení:


Hlavní sponzoři: ČVUT v Praze, ČAUS a ÚMČ Praha 6
Pořadatel: ÚTVS ČVUT v Praze z pověření ČAUS
Kategorie a délky tratí AM ČR:
AM ČR – ženy: 4 400 m
AM ČR – muži: 9 000 m
Popis tratí: Tratě povedou po písčitých a lesních cestách Obory Hvězda. V závodě je povoleno použít tretry s krátkými hřeby. Správa obory nedovoluje běhat po trávníku v hlavních alejích.
Předpis: Závodí se dle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu.
Přihlášky: 
Elektronické přihlašování na adrese www.sportis.cz bude zahájeno dne 18. října 2021 v 8:00 hodin a ukončeno dne 19. listopadu 2021 v 17:00 hodin. Čísla a čipy závodníci obdrží po zaplacení startovného v kanceláři závodu nejpozději 30 minut před startem závodu.
Na místě se lze přihlásit nejpozději 60 minut před zahájením konkrétního závodu.
Závodníci startují na vlastní riziko.

Startovné: Účastníci AM ČR – ZDARMA – Hradí ČAUS.
Doprava: Obora Hvězda se nachází cca 750 m od zastávky metra A „Petřiny“ a cca 400 m pěšky od zastávky MHD „Sídliště Petřiny“.
Šatny: Závodníci budou mít k dispozici šatny v budově Gymnázia Nad Alejí 1952, Praha 6. Šatny jsou vybavené sprchami. Doporučujeme nenechávat v šatnách cenné věci.

Časový pořad:

 • 9:30 Zahájení
 • 9:35 Dorostenky a juniorky    2 200 m
 • 9:45 Dorostenci a junioři        4 400 m
 • 10:15 Děti                                       300 m
 • 10:25 Mladší děvčata                   300 m
 • 10:28 Mladší kluci                        300 m
 • 10:40 Mladší žákyně                    300 m
 • 11:00 Mladší žáci                          800 m
 • 11:15 Žákyně                                  800 m
 • 11:25 Žáci                                       800 m
 • 11:35 AM ženy, veřejný závod ženy, veteránky            4 400 m
 • 12:10 Veteráni                            6 000 m
 • 12:55 AM muži, veřejný závod muži                              9 000 m
 • Vyhlášení vítězů a ceny

Vyhlášení vítězů proběhne vždy po skončení závodu v dané kategorii. První tři závodníci obdrží diplom a ceny. Účastníci AM ČR, kteří se umístí na 1. – 6. místě v kategorii mužů a na 1. – 4. místě v kategorii žen, obdrží ceny věnované akademickými funkcionáři ČVUT a sponzory.

TECHNICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE PRO ÚČASTNÍKY AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR 2021

Účast: Pro posluchače a posluchačky vysokých škol je účast bez omezení, podmínkou je řádné přihlášení. Závodníkům jsou hrazeny náklady spojené s účastí (jízdné a pořadatelem zajištěné ubytování). Jízdu autem nelze proplatit.

Přihlášky: Závodníci se přihlašují elektronicky (www.sportis.cz). Při přihlašování je nezbytné uvést oficiální zkratku fakulty. Startovní čísla a čipy je třeba vyzvednout v kanceláři závodu v budově Gymnázia Nad Alejí 1952, Praha 6, nejpozději 30 minut před startem AM. V mimořádném případě je možné se přihlásit přímo v kanceláři nejpozději 60 minut před startem. Pozdější přihlášky nelze z organizačních důvodů akceptovat. Startující v AM jsou osvobozeni od startovného.

Úhrada: Náklady budou hrazeny podle směrnic MŠMT a Českého vysokoškolského sportu (viz pokyny pro rok 2021 a pokyny v odstavci „Účast“) v kanceláři závodu.

Ubytování: Pořadatel ve výjimečných případech zajistí ubytování po předchozí objednávce (do 5. 11. 2021). Objednávka bude potvrzena vysílajícím katedrám, závodníci se budou hlásit přímo v místě ubytování.

Sekretariát Akademického mistrovství ČR a Běhu 17. listopadu
Mgr. Libor Vykydal, ÚTVS ČVUT v Praze, Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6, tel.: 732 328 114 libor.vykydal@cvut.cz