Nový projekt Univerzitních lig se rozjíždí. První jednání ČAUS proběhlo na FTVS UK

Nový projekt Univerzitních lig se rozjíždí. První jednání ČAUS proběhlo na FTVS UK

 

2. července 2020 | Praha | ČAUS – M. Štenclová

Nový projekt celorepublikových dlouhodobých univerzitních lig v 6 vybraných týmových sportech dostává konkrétnější podobu. Dlouho připravovaný pilotní projekt České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ve spolupráci s Národní sportovní agenturou by měl odstartovat v lednu 2021. První jednání ohledně zapojení jednotlivých univerzit do soutěže proběhlo na FTVS UK.

Schůzka se zástupci Univerzity Karlovy k projektu České asociace univerzitního sportu (ČAUS) se uskutečnila na půdě Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) ve středu 1. července 2020. Jednání proběhlo za účasti proděkana FTVS Miroslava Petra, který je současně předsedou Rady sportu UK, a dalších dvou zástupců FTVS UK Zdeňka Ledviny a Jana Hrabíka. Za ČAUS se jednání zúčastnili předsedkyně Ivana Ertlová a generální sekretář Ladislav Vladyka.

Pilotní projekt ČAUS je připravován ve spolupráci s Národní sportovní agenturou (NSA), která podpoře univerzitního sportu věnuje značnou pozornost.

“Předpokládáme a doufáme i ve finanční podporu projektu ze strany Národní sportovní agentury. Celkový záměr projektu je koordinován ČAUS ve spolupráci s příslušnými sportovními svazy a bude realizován v úzké spolupráci se zapojenými univerzitami a jejich týmy. V souladu s obsahem vypsaného projektu a předpokládaným účelovým čerpáním dotace NSA, budou ligy financované ČAUS prostřednictvím zapojených univerzitních klubů”, informovala předsedkyně ČAUS, Ivana Ertlová.

Do pilotního projektu ČAUS je předběžně zařazeno 6 týmových sportů – lední hokej, futsal, florbal, fotbal, basketbal a volejbal, které byly vybrány na základě zájmu oslovených univerzit. Jedná se o celoroční projekt. Odstartovat by měl v lednu 2021. Univerzitní liga v ledním hokeji, basketbalu, futsalu by se mohla rozeběhnout už na přelomu září a října 2020.

“Věřím, že nový projekt ČAUS s možností celoročního sportování zaujme především Vás, studenty, ale i vedení Vašich škol. Ráda bych Vás tímto vyzvala k účasti, aby jste sportovali a reprezentovali své školy!”, řekla závěrem Ivana Ertlová.

Shrnutí:
Soutěž: Celoroční univerzitní ligy
Organizátor: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) ve spolupráci s NSA, univerzitami a příslušnými svazy
Řídící a koordinační role: ČAUS a její sportovní komise, pro jednotlivé sporty budou vytvořeny realizační týmy (manažeři, trenéři, rozhodčí, PR a další), které budou zajišťovat průběh lig.
Financování: V rámci projektu ČAUS pro univerzitní sport
Sporty: 6 týmových sportů – lední hokej, futsal, florbal, fotbal, basketbal a volejbal
Termín zahájení projektu: leden 2021 (vybrané sporty na přelomu září/říjen 2020)
Způsob organizace a formát soutěže: Bude vytvořen dle charakteristiky sportu, u většiny sportů po dohodě s příslušným sportovním svazem.
Rozsah předpokládané smluvní  spolupráce: ČAUS organizaci lig bude konzultovat s vedením univerzit, které budou do projektu zařazeny, dále s příslušnými sportovními svazy.