Prvky Nového cirkusu se může objevit v hodinách TV na vysokých školách

Proběhl vzdělávací seminář na téma Nový cirkus

 

Vzdělávací seminář pro učitele tělesné výchovy a sportu na VŠ proběhl 19. června 2020 v Praze. Tento seminář navštívilo 14 pedagogů z vysokých škol, což byla plná kapacita semináře. Tento tříhodinový seminář byl pojat jako ochutnávka takřka veškerých disciplín, které tzv. nový cirkus nabízí. Zvláštní zřetel byl brán především na činnosti s minimálními požadavky na materiál, které jsou snadno aplikovatelné do jakékoliv hodiny tělesné výchovy. Za zmínku stojí především různé typy her, pozemní či párová akrobacie, ekvilibristika a žonglování. V závěru byla možnost vyzkoušet si i závěsnou akrobacii. Jednotlivé bloky semináře byli proloženy teorií o didaktických přístupech v rámci nového cirkusu.

“Seminář považuji na základě pozitivní zpětné vazby za úspěšný a těším se na další ročník obohacování výukových přístupů kolegů-tělocvikářů.” zhodnotil organizátor semináře Vít Starý.