Kvalifikace na České akademické hry 2020 ve futsale mužů

oblast Čechy

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), komise futsalu
Realizátor: KTVS PF UJEP Ústí n. L.
Místo konání soutěže: Sportovní hala a hřiště s umělou trávou UJEP Ústí n. L., České mládeže 8, UJEP Ústí n. L.
Termín soutěže: 15. 4. 2020 od 9 h

Ředitel soutěže: Jan Kresta, 605 858 716, krepsik@email.cz,  jan.kresta@ujep.cz
Potvrzení účasti: doporučen, pouze předem přihlášené univerzity: UJEP, JU, ZČU, UHK, TULI, VŠE J.H.

Podmínky účasti: Dle brožury SPVŠ mohou startovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2020. Soutěží se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí.  Soutěží se mohou zúčastnit zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus). Družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje, pouze doporučí.
Doprava a náhrady studentům: Dle brožury SPVŠ.

Postupující na ČAH z této oblasti: Pouze vítěz.     
Další pokyny/ informace:

  • Soutěž proběhne ve sportovní hale (povolena pouze sálová obuv nezanechávající stopy na podlaze).
  • Zdůrazňujeme povinnost holenních chráničů.
  • Sankce na červenou kartu je min. jedno utkání stop v následujícím utkání družstva nebo dle rozhodnutí disciplinární komise.

Kompletní propozice ke stažení: