Kvalifikace AM ČR ve volejbale 2020 – OPVŠ Morava S+J

6. a 7. listopadu 2020, Brno

 

Pořadatel: ÚTVS VFU Brno, Palackého ulice 1 – 3, 612 42 Brno
Místo: hala Veterinární a farmaceutické univerzity, Palackého tř. 1946/ 1, Brno, 612 42
Termín:

  • pátek    6. 11. 2020     v   9,00 hod.     ženy
  • úterý    9.11. 2020       v  9,00 hod.      muži

Přihlášky: na adresu pořadatele nejpozději do 27.10.2020

Funkcionáři: ředitel turnaje – PaedDr. Jan Kubernát, hlavní rozhodčí – Miloš Kosík
Přihlášená družstva: MUNI, VUT, Mendelu, UO, UTB, VŠPJ, UPOL, OU, VŠB­­­­-TUO
Prezence: DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN  v 8,30 hod. v hale s potvrzenou soupiskou hráčů
Postup: vítěz + 2. podle počtu družstev v jednotlivých kvalifikacích na AM 2020
Technické ustanovení: Hraje se podle platných pravidel ČVS. Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.
Upozornění: Družstva hrají v jednotných dresech, jinak nebudou do soutěže přijata !!!
Informace: PaedDr. Jan Kubernát, tel.: 541 562 135, mobil: 724 335 693, email: kubernatj@vfu.cz

Propozice ke stažení: