VSC - The Academic selection

CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

VYSOKOŠKOLSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

 

Zařazování sportovců – studentů do Vysokoškolského sportovního centra (dále jen VSC) s celorepublikovou působností – sekce „Akademický výběr“. Do VSC – sekce „Akademický výběr“ se zařazují sportovci – vysokoškoláci s odpovídající výkonností (akademičtí reprezentanti), kteří nejsou v péči jiných rezortních center, vždy k 1. 4. a 1. 10., s cílem zabezpečit jejich přípravu a účast na světových univerziádách, příp. akademických mistrovstvích světa.

Návrhy na zařazení, příp. vyřazení sportovce do (z) VSC – sekce „Akademický výběr“ předkládají předsedové sportovních komisí ČAUS, sportovní svazy, VSK, KTV, příp. další, sekretáři ČAUS pí. Ing. Lucii Tvrdé vždy do 10. 3. a 10. 9. příslušného roku.

Do VSC – sekce – „Akademický výběr“ jsou zařazováni zejména studenti VŠ, kteří jsou členy vysokoškolských sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. Do VSC mohou být zařazeni i sportovci z jiných než vysokoškolských klubů, pokud je to v zájmu akademické reprezentace.

Konečný návrh o zařazení nebo vyřazení akademického reprezentanta do (z), případně jeho setrvání ve VSC – sekce „Akademický výběr“, schvaluje Výkonný výbor ČAUS, který svoje rozhodnutí podřizuje hlavním potřebám a cílům akademické reprezentace, tj. účast na SU a AMS.

Konečné rozhodnutí je v pravomoci vedení VSC MŠMT, které návrh posoudí z hlediska finančních a organizačních možností.

Seznam zařazených sportovců do VSC najdete ZDE.

Dokumenty a žádosti ke stažení najdete na odkazu: caus.cz/o_caus/ke-stazeni/spvs

nebo zde: