CUSA Supervisory Board

CONTACT US

Vaše jméno / Your name *

Váš email / Your e-mail *

Předmět / Subject

Vaše zpráva / Your message

Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám společnosti Česká asociace univerzitního sportu. dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení a e-mailové adresy, která může být použita za účelem mé identifikace, a k zasílání obchodních nabídek. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

By ticking the "I agree with the processing of personal data" I give Česká asociace univerzitního sportu. voluntary consent to the processing of my personal data, namely names, surnames and e-mail addresses that may be used to identify me and to send business offers. I declare that if I am under 16, I have asked my legal representative (s) for permission to process my personal data.

doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

Chairperson

e-mail: kukacka@pf.jcu.cz
Mobile: +420 722 978 188

KVZ PF JU
Dukelská 9
371 15 České Budějovice

Ing. Vít Ratajský

e-mail: ratajsky@tabletennis.cz
Mobile: +420 603 831 177

Jaromírova 5
772 00 Olomouc

PaedDr. Jan Kubernát

e-mail: kubernatj@vfu.cz
Tel: 541 562 135

VFU, Ústav tělesné výchovy
Palackého 1-3
612 42 Brno

[gs_logo]