Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II

Termín:

23. 6. 2018

Rozsah:

8 hodin

Výstup:

Osvědčení o absolvování

Kontakt:

PaedDr. Lada Novotná +420 220 172 250, lnovotna@ftvs.cuni.cz

Popis kurzu:

Fakulta tělesné výchovy a sportu zve trenéry dětí a mládeže, učitele TV a rodiče sportujících dětí a mládeže na navazující seminář „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II“. Podmínkou je absolvování semináře „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I“. Seminář bude zaměřen pouze na praktickou část. Ta bude rozdělena na výukové bloky, kde budou představeny ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce s využitím cvičebních pomůcek. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách s využitím Bosu, velkého míče, overballu, TheraBandu a tyče. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže s využitím nejrůznějších cvičebních pomůcek v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.

Leták ke stažení zde