Jak ovlivnila pandemie studium české volejbalistky Barbory Ticháčkové a proč se stěhuje z Floridy do Virginie?

Jak ovlivnila pandemie studium české volejbalistky Barbory Ticháčkové a proč se stěhuje z Floridy do Virginie?

 

O kombinaci sportu a studia na univerzitě v USA jsme si povídali s Barborou Ticháčkovou, českou volejbalistkou, která se během letošního léta bude stěhovat ze slunné Floridy do severnější Virginie.

Dobrý den Báro, náš rozhovor asi nelze zahájit jinak, než se zeptat na vaše volejbalové začátky.

K volejbalu mě přivedla maminka, která je dodnes také aktivní hráčkou. Pocházím ze sportovně založené rodiny, takže jsem už od mala zvyklá na fyzické aktivity, a nemůžu za to mé rodině poděkovat víc. Vyrostla jsem v Krásné Lípě, malém městě v oblasti Českého Švýcarska. Přestože toto městečko má jen pár tisíc obyvatel, je zde silná volejbalová komunita. Velkou část dětství jsem tedy trávila v tělocvičnách a po venkovních hřištích a sledovala dospělé, jak hrají volejbal. Přibližně ve dvanácti letech jsem začala hrát a pravidelně trénovat za svůj první tým VK TU Liberec.

Kdy se u Vás zrodila myšlenka spojit studium a sport na univerzitě v USA?

Odjakživa jsem milovala poznávání nových míst, lidí a kultur. Od své týmové spoluhráčky, která je o rok starší, jsem slyšela o možnosti spojení volejbalu a pomaturitního vzdělávání na vysoké škole v Americe, což se mi velice líbilo. Samotné rozhodnutí ovšem nebylo vůbec jednoduché. Tenkrát jsem si ještě nebyla stoprocentně jistá, že chci opustit domov na delší dobu a postavit se na vlastní nohy. V těchto chvílích se mi ovšem dostalo obrovské podpory od mé mamky, která mi sama řekla, že tato cesta je skvělá příležitost získat nové zkušenosti a může mě v životě hodně posunout. Měla pravdu, přestože to asi nebylo jednoduché ani pro ni samotnou… Tehdy jsem ani neměla jasné plány, co budu po ukončení studia střední školy dělat, tak jsem, jak Američani říkají, “took a leap of faith” a šla do toho. Vzhledem k tomu, že studium v USA je finančně velice náročné, tak je pro většinu českých sportovců klíčové získání stipendia. Na základě doporučení a dobrých referencí jsem tedy kontaktovala manžele Mertovi z agentury Stipendia.cz a začala jsem celý proces.

Jakým způsobem ve vašem případě probíhal výběr školy? Spojené státy americké jsou přeci jen mnohem větší nejen svou rozlohou, ale také počtem škol.

Co se samotného výběru školy týče, tak to nebylo vůbec jednoduché. Paní Mertová mě zavalila (v dobrém slova smyslu) nabídkami různých škol, kde jsem mohla vedle studia hrát volejbal a získat potřebné stipendium. Vzhledem k tomu, že se jedná možná o nejdůležitější fázi celého procesu, konzultovala jsem možnosti také nejen se svými rodiči, ale získala jsem dobré rady i od svých trenérů.  Při samotném výběru je potřeba zohlednit mnoho aspektů, takže je dobré si udělat pořádek v tom, co od budoucího studia očekáváte. Zároveň je však velice obtížné vědět co očekávat od školy, která je v zemi, kde jsem nikdy předtím nebyla. V mém případě při výběru svou roli sehrála především možnost studia zajímavého oboru, výše získaného stipendia a v neposlední řadě také na tom, zda si sednete s trenérem volejbalového týmu. Všem, kteří třeba jednou budou dělat takové rozhodnutí, doporučuji si naplánovat Skype hovory s trenéry univerzitních týmů daných škol. Vzhledem k tomu, že trenér je ve vašich začátcích pobytu v USA často nejbližším člověkem, na kterého je možné se obracet s celou řadou nejen sportovních dotazů, je tedy důležité, aby vše fungovalo i po lidské stránce. Komunikace je tedy velice důležitá a prostřednictvím moderních multimediálních nástrojů se můžete předem zeptat na cokoliv. Můžete si tedy už dopředu začít budovat vztah s trenéry a spoluhráči, kteří pro vás v době vašeho příjezdu do USA budou hlavní oporou. Následné začlenění do kolektivu je pak mnohem jednodušší.

Máte nějaké rady a doporučení ohledně přijímacího procesu pro studenty, kteří se třeba jednou rozhodnou pro stejný způsob kombinace sportu a studia jako vy?

Pro studium v USA je zpravidla zapotřebí složit zkoušky SAT a TOEFL. Na tyto zkoušky doporučuji se předem připravit, protože jejich výsledek je důležitý při následném výběru školy. Z tohoto důvodu je dobré začít s přípravou co nejdříve. Takže má hlavní rada je, zbytečně nic neodkládat. Ušetříte si pak spoustu zbytečných nervů…

Vzpomenete si ještě na váš přílet do USA a na vaše začátky studia?

První dny a možná týdny v Americe jsem neměla vůbec jednoduché, stejně jako ostatní. Přestože jsem měla o všem dostatek informací a byla v kontaktu s kamarádkami, které to již měly za sebou, tak stoprocentně se připravit na tento krok asi nedá. Nové prostředí, jiný jazyk, nový lidé…  Prvních pár měsíců byl zkrátka šok, nic nebylo takové, na co jsem byla do té doby zvyklá, ale tím se nesmíte nechat odradit. Řekla jsem si, že nesmím svou situaci brát jako handicap, ale vytěžit z ní to nejlepší. Mluvila jsem s lidmi, vybudovala si nové vztahy v týmu i mimo něj a zapojila se do školních aktivit. Snažila jsem se především hodně mluvit a má angličtina se den co den zlepšovala. Podle přízvuku každý poznal, že jsem cizinka a každého také zajímalo, odkud jsem. Postupem času zjistíte, že máte kolem sebe novou rodinu, kde si všichni navzájem pomáhají.

Jakým způsobem ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19 vaše studium?

Toto složité období, bylo to pro nás všechny výzvou. Ztratili jsme dva měsíce školy, volejbalová sezona byla zrušena a neměli jsme ani pořádně příležitost se všichni rozloučit, protože většina lidí odjela okamžitě domů. Vzhledem k tomu, že pro všechny je zdraví na prvním místě, tak okamžitý odjezd je naprosto pochopitelný. Veškerá výuka začala probíhat online formou a stejným způsobem byl zorganizován také konec školního roku. Vše bylo skvěle provedené, což nám nakonec alespoň trochu vynahradilo ten skutečný zážitek. Já osobně jsem domů neletěla, protože jsem se rozhodla zůstat s kamarádkou, která se nemohla dostat ke své rodině. Škola nám umožnila být v USA i přes léto.

Můžete nyní s odstupem času zhodnotit vaše rozhodnutí odcestovat za studiem a sportem na univerzitu do USA?

Odchod do USA hodnotím velmi pozitivně, protože možnost studovat a hrát volejbal na velmi dobré úrovni není u nás až tak možné. Řekla bych, že z akademického pohledu je velký rozdíl v přístupu k samotným výukám. Profesoři vyžadují přítomnost v hodinách, což je pro samotné studenty nejjednodušší způsob, jak se danou látku naučit. Můžete také mít tzv. “one on one” osobní schůzku s vaším učitelem, když opravdu potřebujete extra pomoc. Nikdo to tu nebere jako něco, za co by se měl stydět. Ohledně volejbalu hodně záleží na tom, v jaké divizi hrajete. Čím lepší soutěž nebo divize, tím více povinností jako hráčka máte. Tréninkové podmínky se mohou lišit v závislosti na možnostech školy a tréninkové metody záleží na jednotlivých trenérech a jejich asistentech. Je potřeba si také uvědomit, že se statusem „Student – Athlete“ je spojená určitá zodpovědnost. Reprezentujete nejen sebe, ale i celé družstvo. Volejbalistkám vždy také záleželo na tom, abychom pravidelně udělaly něco pro své okolí a lidi kolem nás, takže jsme se účastnily různých dobrovolných akcí. Byla to skvělá příležitost jak oplatit všem lidem naši celoroční podporu.

Můžete ve stručnosti nastínit vaše plány do budoucna?

Na konci července 2020 se stěhuji z Floridy do státu Virgina, kde budu studovat a hrát volejbal na Hampton University – NCAA divize I. Měla jsem nelehký úkol porovnat všechny nabídky univerzitních týmů, ale pevně věřím, že jsem vybrala dobře. Mým oborem studia bude obchod a marketing společně se španělštinou, na což se velice těším. Na závěr musím přiznat, že jsem velice vděčná za tuto možnost a přála bych to i všem ostatním lidem, kteří mají ambice a chtějí od života jen to nejlepší.

Báro, děkujeme za váš čas a přejeme hodně úspěchů nejen ve školních lavicích, ale i na volejbalových hřištích.