Proběhl seminář na téma Využití TOGU a Overball ve VŠTV

Proběhl seminář na téma Využití TOGU a Overball ve vysokoškolské tělesné výchově

 

V pátek 29. března 2019 se pod záštitou ČAUS ve Sportovním centru UK uskutečnil specializovaný seminář se Soňou Blažkovou. Seminář byl určen pracovníkům tělovýchovných kateder a ústavů ČR. Tématem semináře bylo využití válců TOGU a overballů ve vysokoškolské tělesné výchově. Zásobník cviků, metodika cvičení prostřednictvím ukázkové lekce a teoretického rozboru pro zdravotní i posilovací formy lekcí.

Semináře se zúčastnilo 23 zaměstnanců tělovýchovných pracovišť ČR (UK, FaF a LF Hradec Králové, VŠCHT, VŠE, UPCE Pardubice, MU Brno).

Mgr. Kateřina Feitová, Ph.D., KTV PřF, UK Praha