Akademické mistrovství ČR ve stolním tenise 2020

18. – 19. prosince 2020, Břeclav

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu
Místo konání soutěže: Břeclav, hala stolního tenisu MSK Břeclav, Lesní ulice
Termín soutěže: 18. – 19. 12. 2020
Ředitel soutěže: Ratajský Vít
Podmínky soutěže: soutěž je určena pro studenty vysokých škol a VOŠ v ČR.

Ubytování, stravování a cestovné hradí dle směrnic ČAUS.
Předpis: Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu ČAST a tohoto rozpisu. Hráči se řídí pokyny rozhodčích, pořadatelů a řádem haly. Dvojice do párových disciplín (čtyřher) se budou přihlašovat v místě soutěže.
Hráči, rozhodčí i pořadatelé jsou povinni dodržovat hygienická a vládní nařízení aktuální v době konání mistrovství.
Pořadatelé si vyhrazují právo omezit počet startujících, aby počet účastníků splňoval hygienická a vládní nařízení, právo startu v případě většího počtu přihlášených než je povoleno vládním nařízením, získá účastník, který je lépe umístěn na žebříčcích (ČR, kraj, okres)
Přihlášky: Termín přihlášek je do 15. 12. 2020 na mail: blackstone@tabletennis.cz
Kategorie: dvouhra muži, ženy; čtyřhra muži, ženy; smíšená čtyřhra
Dvouhry – skupiny a vyřazovací systém. Čtyřhry a smíšené čtyřhry – vyřazovací systém na jednu porážku, o třetí místo se nehraje.
Systém bude upraven tak aby splňoval hygienická a vládní nařízení, aktuální v době konání mistrovství.
Prezence závodníků:   Pátek 18 12. 2020 do 14.00 v místě soutěže

Kompletní propozice ke stažení: