Výsledky

Propozice

střílí se společně z 3. kolem ČPTM

Druh soutěže:

Otevřená zařazena do 2.kategorie v kalendáři ČSS

Pořadatel:

ČAATS

Provedením pověřen:

Klub Slávia VŠ Plzeň a SSKMP Plzeň

Datum konání:

12. – 14. 8. 2016

Místo konání:

Armádní střelecký stadion Plzeň Lobzy

Ředitel závodu:

Jan FIDLER

Hlavní rozhodčí:

Václav PUČELÍK

Sbor rozhodčích:

Zajistí KS ČSS

Hodnocení:

Podle pravidel sportovní střelby (ISSF) na desetiny bez finále

Protesty:

do 10 minut po zveřejnění výsledků písemně s vkladem 500,- Kč do rukou HR

Podmínky účasti:

Studenti a absolventi VŠ a nově přijatí studenti 2016. Věková hranice je 18 – 28 let. Absolventi VŠ se mohou zúčastnit AK MČR jeden rok po ukončení studia. Viz elektronická přihláška na webu ČSS. Do poznámky (el.přih.) uveďte oficielní zkratku VŠ a fakulty. Konec přihlášek je do 1. 8. 2016

Disciplíny:

LM, SM 60 SP 30+30 m/ž , VzPi/Pu 60/40, LP 60, LM 3×20, SM 3×20

Kategorie:

Muži a ženy.

Startovné:

se neplatí

Další informace na: http://www.shooting-plzen.cz/