Výsledky AM ČR v survivalu 2016

 

Výsledky

Účast:

Celkový počet startujících vysokoškoláků: 14
Počet mužů: 7
Počet žen: 7
Počet organizačních pracovníků: 8
Počet zúčastněných škol: 8
Počet zúčastněných fakult: 12

 • ČVUT, FEL
 • Mendelova Universita v Brně, PEF
 • VŠE, FMV
 • ČVUT, FSV
 • TUL, FSV
 • UPOL, FPD
 • UK, FTVS
 • UK, FPR
 • ČZU, FPE
 • VŠE, FPH
 • UPCE, Fakulta zdravotnických studií
 • VŠE, Fakulta informatiky a statistiky

Muži

 1. Kubina Matěj, ČVUT, FSV, 11 bodů, 3:22:00
 2. Janata Karel, UPOL, FPD, 11 bodů, 3:25:00
 3. Herbs Fifip, TUL, FP, 11 bodů, 3:26:00
 4. Johanovský Tomáš, UK, FPR, 11 bodů, 3:30:00
 5. Procházka Jonáš, VŠE, FMV, 11 bodů, 4:45:00

Ženy

 1. Ryantová Jana, UK, FTVS, 11 bodů, 4:37:00
 2. Plotzerová Adriana, MU, FPE, 11 bodů, 4:44:00
 3. Kovaříková Barbora, VŠE,FMV, 11 bodů, 4:45:00
 4. Kubínová Romana,ČVUT, FSV, 10 bodů,4:59:00
 5. Kubínová Veronika, ČZU, FPE, 10 bodů, 4:59:30

Propagace:

Web: www.adventurerace.cz/PPS/, https://www.facebook.com/CzechAdventureRace, http://www.outfanatic.com/, http://www.extremnizavody.cz/, http://ctvs.vse.cz/, https://cs-cz.facebook.com/ctvsvse

Tiskoviny:

Vello, Běhej, Pohora, Hory-Doly, Hydro, Outdoor


Propozice

Pořadatel:

CTVS VŠE PRAHA + VŠTJ EKONOM PRAHA + SCAR s.r.o.

Datum konání:

sobota 12. 11. 2016

Centrum závodu:

Hospoda na Náměstí, Stříbrná Lhotka

Harmonogram závodu:
 • sobota 9.00 – 10.00 prezentace
 • 10.00 – 10.20 výklad tratě
 • 10.30 start
 • 16.00 vyhlášení výsledků
Popis závodu:

MTBO – 40 km, OB – 8 km, kolečkové brusle – 7 km, slanění

Povinné vybavení:

horské kolo, cyklistická helma, nářadí na opravu kola, náhradní duši, kolečkové brusle, mobilní telefon, sedací úvazek, 1x zámková karabina, slaňovadlo, kolečkové brusle

Doporučené vybavení:

buzola, mapník na kolo, hole a chrániče pro jízdu na kolečkových bruslích, batoh

Startovné:
 • členové ČAES a akademici : 300,- Kč
 • ostatní: 600,- Kč
 • členem ČAES je možno stát se zdarma na místě.
Kategorie:
 • open – M, Ž,
 • akademici – M,Ž
Přihlášky a info:

http://www.adventurerace.cz/PPS/

Ředitel závodu:

Petr Bloudek

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Vaněk, Petr Bloudek, Dana Odvodyová

Stavitelé tratí:

Tomáš Vaněk, Petr Bloudek

Pravidla závodu:
 • startuje se za plného provozu
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodníci startují v rámci pravidel fair-play
 • cyklistická helma je povinná pro trať MTB, slanění, brusle
 • v případě neabsolvovaní slanění bude závodník hodnocen v celkovém pořadí za závodníky, kteří mají splněna tato stanoviště – vymazat jeskynareni
 • cílový časový limit závodu je 16.00 dle hodinek hlavního časoměřiče, bez ohledu na skutečný čas startu – cílový časový limit se posouvat nebude
 • v případě nestihnutí limitu je odečtena kontrola za každých 5 započatých minut nad limit závodu
 • pořadí rozhoduje počet dosažených kontrol, v případě rovnosti získaných kontrol rozhoduje lepší cílový čas
 • během závodu je možné vynechávat kontroly, ale pro vynechanou kontrolu se již nemůžete vrátit – kontroly se musí sbírat v číselném pořadí
 • cílová kontrola etapy bude započítána, pouze pokud závodník získá alespoň jednu kontrolu z dané etapy
 • všechny kontroly mají stejnou hodnotu
 • u kontroly MTB nemusí být závodník s kolem, může ho na vlastní nebezpečí zanechat podle svého uvážení
 • je zakázáno používat GPS, je povoleno použít i jiné mapy než dodá organizátor

Jako rozcvičku můžete absolvovat NOB smíšených dvojic, pořádaných CTVS VŠE Praha, s centrem závodu ve stejném místě, s možností přespání. Pátek 11.11. 2016.