Katedra tělesné výchovy a sportu Západočeské univerzity v Plzni
a Česká asociace univerzitního sportu
pořádají pod záštitou děkana Fakulty strojní ZČU doc. Ing. Milana Edla, Ph.D.

 

Akademické mistrovství České republiky v softballu mužů 2018

 

Termín: 12. – 13. 6.  2018
Místo: Hřiště Slávia VŠ Plzeň, Plzeň – Bory (České údolí)

Ředitel turnaje: Pavel Červenka, cervenka@kts.zcu.cz, telefon: 602 434 133

Začátek: úterý 12.6. v 9.00 hod. (1. zápas) – odehrají se zápasy ve skupinách
Zakončení: středa 13.6. – po finálovém utkání – přibližně v 16.30 hod.

Předběžně přihlášená družstva potvrdí svoji účast nejpozději do 5. 6 .2018 na mail cervenka@kts.zcu.cz a na Klara.Minarikova@cvut.cz zároveň s požadavkem o zajištění ubytování 12.6.2018. Následně zašleme rozpis.

Ubytování: možno zamluvit na kolejích ZČU
Finance (strava a doprava) budou řešeny v souladu s pravidly uvedenými v brožuře SPVŠ.

Předběžně se přihlásila tato družstva: ZČU, ČVUT, VŠCHT, UK Praha, ČZU a VUT Brno.
Předpis: hraje se podle platných pravidel ČSA
Systém soutěže: 2 skupiny, 2 týmy ze skupiny postoupí do semifinále (A1xB2, B1xA2), o 3.místo, finále.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu systému s ohledem na počet přihlášených družstev.
Hrací doba: předpoklad 70 minut
Prezentace: při příjezdu družstev, kontrola studentských průkazů a soupisek
Vyhlášení vítězů: ihned po skončení finálového zápasu
Námitky: Do 15 minut po skončení utkání řediteli soutěže se vkladem 100Kč
Další pokyny: Tým může být doplněn dvěma hráči jiných vysokých škol z dané oblasti, které se v softballu ČAH sami neúčastní (zásadně nehrají na postu nadhazovače a catchera). Každý tým, max. 15 hráčů, musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV.

Svou účastí v soutěži souhlasíte s podmínkami soutěže a se zpracováním osobních údajů (viz propozice).

Kompletní propozice: