Výsledky

Výsledky Běhu 17.listopadu

Ve čtvrtek konal tradiční Běh 17. listopadu. Obora Hvězda přivítala účastníky 64. ročníku příznivým podzimním počasím, které také přispělo ke skvělé atmosféře závodu. Na start jednotlivých kategorií se postavili jak noví, tak tradiční účastníci Běhu. Hlavní závod žen i mužů byl velmi napínavý, jak se závod vydařil všem účastníkům si prohlédněte v http://sportis.cz/csv.php?id=1604&co=vysledky.


Propozice

Závod:

64. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 54. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2016 v rámci vzpomínkových oslav 77. výročí 17. listopadu 1939 a 27. výročí 17. listopadu 1989

Běh je součástí Pražského běžeckého poháru

Pořadatel:

ÚTVS ČVUT v Praze z pověření ČAUS

Technické uspořádání:

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s VSK ČVUT Praha z.s.. Na regulérnost závodů dohlížejí delegovaní rozhodčí ČAS. Měření a výsledky zpracovává firma Sportis.

Datum, místo:

Čtvrtek 17. listopadu 2016, obora HVĚZDA v Praze 6

Ředitel závodu:

Jan Roob

Rozsah soutěží:
 • Děti 4 – 7 let 300 m
 • Mladší děvčata a kluci 8 – 10 let 300 m
 • Mladší žákyně a žáci 11 – 13 let 800 m
 • Žákyně a žáci 14 – 15 let 800 m
 • Dorostenky 16 – 17 let 2 200 m
 • Dorostenci 16 – 17 let 4 400 m
 • Juniorky 18 – 19 let 2 200 m
 • Junioři 18 – 19 let 4 400 m
 • AM ČR – ženy 4 400 m
 • AM ČR – muži 9 000 m
 • Běh 17.listopadu – ženy 4 400 m
 • Běh 17.listopadu – muži 9 000 m
 • Veteránky nad 40 let a nad 50 let 4 400 m
 • Veteráni nad 40 let a nad 50 let 6 000 m
Kancelář závodu:

Bude otevřena od 9:00 hod. dne 17. 11. 2016 pro kategorie děti, kluci a dívky v zahrádce restaurace „U Holečků„ Libocká 6, Praha 6, přímo proti vchodu do Hvězdy. Pro ostatní kategorie od 8:30 v Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952, cca 3 minuty od zastávky metra tramvají a autobusů “Petřiny”. Cesta bude značena.

Doprava do Hvězdy:
 • bus č. 168 ze směru Nové Butovice na konečnou stanici metra A „Nemocnice Motol“
 • Metrem A do stanice „Petřiny“ a potom tram č. 1 a 2 a bus č. 108 do zastávky „Sídliště Petřiny“ nebo pěšky.
 • bus č. 191 ze stanice „Na Knížecí“ nebo „Anděl“ (metro B) do zastávky „Sídliště Petřiny“ dále cca 500 m pěšky.
Šatny:

V Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952. Šatny jsou vybavené sprchami.

Předpis:

Závodí se podle pravidel atletického svazu a ustanovení tohoto rozpisu. O eventuálních protestech bude rozhodnuto podle pravidel atletiky.

Popis tratě:

Tratě povedou po písčitých a lesních cestách obory. V závodě je povoleno použít tretry s krátkými hřeby. Správa obory nedovoluje běhat po trávníku v hlavních alejích.

Přihlášky:

Přes internet na adrese www.utvs.cvut.cz. Přihlašování bude zahájeno dne 24.10.2016 v 8:00 hodin a ukončeno dne 16.11.2016 v 17:00 hodin. Čísla a čipy dostanete po zaplacení startovného v kanceláři závodu nejpozději do 20 min. před startem Vašeho závodu. Od závodníků, kteří se budou přihlašovat na místě bude vybíráno startovné ve dvojnásobné výši.

Časový pořad:
 • 9:30 Zahájení
 • 9:35 Dorostenky a juniorky 2 200 m
 • 9:45 Dorostenci a junioři 4 400 m
 • 10:15 Děti 300 m
 • 10:25 Ml. děvčata 300 m
 • 10:28 Ml. kluci 300 m
 • 10:40 Ml. žákyně 800 m
 • 11:00 Ml. žáci 800 m
 • 11:15 Žákyně 800 m
 • 11:25 Žáci 800 m
 • 11:35 AM ženy, veřejný závod ženy, veteránky 4 400 m
 • 12:10 Veteráni 6 000 m
 • 12:55 AM muži, veřejný závod muži 9 000 m
Startují:

Přihlášení závodníci, registrovaní i neregistrovaní startují v závodě na své vlastní zdravotní riziko.

Vklad:
 • ml. žáci a žákyně, žáci a žákyně 20,- Kč
 • dorost, junioři 20,- Kč
 • dospělí 50,- Kč
 • veteráni starší 60 let 20,- Kč
Ceny:

První tři závodníci každé kategorie závodů obdrží ceny. V kategoriích mužů, žen, veteránů a veteránek nad 40 to jsou ceny finanční (muži 5000,- Kč, 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, ženy 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, 500,- Kč, Veteráni a veteránky nad 40 1000,- Kč, 800,- Kč, 500,- Kč, 300,- Kč). Veteránky nad 50 obdrží pouze diplom. Ceny se týkají i účastníků AM. Závodníci Akademického mistrovství, kteří se umístí na 1. – 6. místě v mužích a na 1. – 4. místě v ženách obdrží ceny věnované akademickými funkcionáři ČVUT a sponzory

Poznámka:

Cenné věci nenechávejte v šatnách! Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. Jan Roob ředitel ÚTVS ČVUT v Praze ředitel závodu Mgr. Petr Kotyza předseda Komise atletiky ČAUS Česká asociace univerzitního sportu

ROZPIS TECHNICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE PRO ÚČASTNÍKY AM ČR 2016

Účast:

Pro posluchače a posluchačky vysokých škol je účast bez omezení , podmínkou je řádné přihlášení. Pořadatel uhradí náklady spojené s účastí – ubytování. Jízdné bude hrazeno po předložení jízdenky (autobus, vlak). Jízda autem se neproplácí.

Přihlášky:

Závodníci se přihlašují do systému přes internet. Pokud při přihlašování nevyplníte řádně oficiální zkratku fakulty kde studujete, systém Vás do závodu akademiků nepřihlásí. Startovní čísla a čipy si vyzvednete v kanceláři závodu v Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952 nejpozději 20 min. před startem AM. V mimořádném případě je možné se přihlásit přímo v kanceláři, ale do 60 min před startem. Startující v AM jsou osvobozeni od startovného.

Úhrada:

podle směrnic MŠMT a Českého vysokoškolského sportu (viz pokyny pro rok 2016 a pokyny v části “Účast”). Finanční likvidace bude provedena v kanceláři závodu.

Ubytování:

Pořadatel ve výjimečných případech zajistí ubytování po předchozí objednávce (do 8.11.2016). Objednávka bude potvrzena vysílajícím katedrám, závodníci se budou hlásit přímo v místě ubytování.

Sekretariát Akademického mistrovství ČR a Běhu 17. listopadu:

Odb. as. Jan Roob

ÚTVS ČVUT v Praze

Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6

telefon: 224 351 889, fax: 233 337 353

email: jan.roob@cvut.cz nebo: miluse.cermakova@cvut.cz