63. ročník Běhu 17. listopadu a 53. ročník Akademického mistrovství ČR v přespolním běhu pro rok 2015

 

v rámci vzpomínkových oslav 76. výročí 17. listopadu 1939 a 26. výročí 17. listopadu 1989

Běh je součástí Pražského běžeckého poháru

Hlavní sponzor:

ČVUT v Praze, ČAUS a ÚMČ Praha 6

Pořadatel:

ÚTVS ČVUT v Praze z pověření ČAUS

Technické uspořádání:

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze ve spolupráci s VŠTJ Stavební fakulta. Na regulérnost závodů dohlížejí delegovaní rozhodčí ČAS. Měření a výsledky zpracovává firma Sportis.

Datum, místo:

Sobota 14. listopadu 2015, obora HVĚZDA v Praze 6

Ředitel závodu:

Jan Roob

Rozsah soutěží:

 • Děti 4 – 7 let 300 m
 • Mladší děvčata a kluci 8 – 10 let 300 m
 • Mladší žákyně a žáci 11 – 13 let 800 m
 • Žákyně a žáci 14 – 15 let 800 m
 • Dorostenky 16 – 17 let 2 200 m
 • Dorostenci 16 – 17 let 4 400 m
 • Juniorky 18 – 19 let 2 200 m
 • Junioři 18 – 19 let 4 400 m
 • AM ČR – ženy 4 400 m
 • AM ČR – muži 9 000 m
 • Běh 17.listopadu – ženy 4 400 m
 • Běh 17.listopadu – muži 9 000 m
 • Veteránky nad 40 let a nad 50 let 4 400 m
 • Veteráni nad 40 let a nad 50 let 6 000 m

Kancelář závodu:

Bude otevřena od 9:00 hod. v sobotu dne 14. 11. 2015 pro kategorie děti, kluci a dívky v zahrádce restaurace “U Holečků” Libocká 6, Praha 6, přímo proti vchodu do Hvězdy. Pro ostatní kategorie od 8:30 v Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952, cca 3 minuty od zastávky metra “Petřiny” nebo konečné tram a bus “Sídliště Petřiny”. Cesta bude značena.

Doprava do Hvězdy:

zastávka “Sídliště Petřiny” – Metro “A” stanice “Petřiny” a jednu stanici tram nebo pěšky – tram č. 1 a 18 – bus č. 191 ze stanice metra Anděl – Na Knížecí – bus č. 168 ze směru Nové Butovice – bus č. 108 dále cca 500 m pěšky.

Šatny:

v Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952. Šatny jsou vybavené sprchami.

Předpis:

Závodí se podle pravidel atletického svazu a ustanovení tohoto rozpisu. O eventuálních protestech bude rozhodnuto podle pravidel atletiky.

Popis tratě:

Tratě povedou po písčitých a lesních cestách obory. V závodě je povoleno použít tretry s krátkými hřeby. Správa obory nedovoluje běhat po trávníku v hlavních alejích.

Přihlášky:

přes internet na adrese www.utvs.cvut.cz. Přihlašování bude zahájeno dne 27.10.15 v 8:00 hodin. Čísla a čipy dostanete po zaplacení startovného v kanceláři závodu nejpozději do 20 min. před startem Vašeho závodu. Od závodníků, kteří se budou přihlašovat na místě bude vybíráno startovné ve dvojnásobné výši.

Časový pořad:

 • 9:30 Zahájení
 • 9:35 Dorostenky a juniorky 2 200 m
 • 9:45 Dorostenci a junioři 4 400 m 10:15
 • Děti 300 m 10:25
 • Ml. děvčata 300 m 10:28
 • Ml. kluci 300 m 10:40
 • Ml. žákyně 800 m 11:00
 • Ml. žáci 800 m 11:15
 • Žákyně 800 m 11:25
 • Žáci 800 m 11:35
 • AM ženy, veřejný závod ženy, veteránky 4 400 m 12:10 Veteráni 6 000 m
 • 12:55 AM muži, veřejný závod muži 9 000 m

Startují:

Přihlášení závodníci, registrovaní i neregistrovaní startují v závodě na své vlastní zdravotní riziko.

Vklad:

 • ml. žáci a žákyně, žáci a žákyně 20,- Kč
 • dorost, junioři 20,- Kč
 • dospělí 50,- Kč
 • veteráni starší 60 let 20,- Kč

Ceny:

První tři závodníci každé kategorie závodů obdrží ceny. V kategoriích mužů, žen, veteránů a veteránek nad 40 to jsou ceny finanční (muži 5000,- Kč, 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, ženy 3000,- Kč, 2000,- Kč, 1000,- Kč, 500,- Kč, Veteráni a veteránky nad 40 1000,- Kč, 800,- Kč, 500,- Kč, 300,- Kč). Veteránky nad 50 obdrží pouze diplom. Ceny se týkají i účastníků AM. Závodníci Akademického mistrovství, kteří se umístí na 1. – 6. místě v mužích a na 1. – 4. místě v ženách obdrží ceny věnované akademickými funkcionáři ČVUT a sponzory

Poznámka:

Cenné věci nenechávejte v šatnách!

ROZPIS TECHNICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE PRO ÚČASTNÍKY AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR 2015

Účast:

Pro posluchače a posluchačky vysokých škol je účast bez omezení , podmínkou je řádné přihlášení. Pořadatel uhradí náklady spojené s účastí – ubytování. Jízdné bude hrazeno po předložení jízdenky (autobus, vlak). Jízda autem se neproplácí.

Přihlášky:

Závodníci se přihlašují do systému přes internet. Pokud při přihlašování nevyplníte řádně oficiální zkratku fakulty kde studujete, systém Vás do závodu akademiků nepřihlásí. Startovní čísla a čipy si vyzvednete v kanceláři závodu v Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952 nejpozději 20 min. před startem AM. V mimořádném případě je možné se přihlásit přímo v kanceláři, ale do 60 min před startem. Startující v AM jsou osvobozeni od startovného.

Úhrada:

podle směrnic MŠMT a Českého vysokoškolského sportu (viz pokyny pro rok 2015 a pokyny v části “Účast”). Finanční likvidace bude provedena v kanceláři závodu.

Ubytování:

Pořadatel ve výjimečných případech zajistí ubytování po předchozí objednávce (do 6.11.2015). Objednávka bude potvrzena vysílajícím katedrám, závodníci se budou hlásit přímo v místě ubytování.

Sekretariát Akademického mistrovství ČR a Běhu 17. listopadu:

Odb. as. Jan Roob

ÚTVS ČVUT v Praze

Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6

telefon: 224 351 889, fax: 233 337 353

email: jan.roob@cvut.cz

nebo: miluse.cermakova@cvut.cz