Otevřené Akademické mistrovství ČR v TFA 2019

3. října 2019, Ostrava-Poruba, areál VŠB-TU Ostrava

 

Propozice – všeobecná ustanovení
Pořadatel: Studentský klub požárního sportu ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a její Fakultou bezpečnostního inženýrství a podporou SH ČMS, HZS MSK, ČAATS a statutárním městem Ostrava.
Záštitu na mistrovstvím převzala Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.
Místo konání: Areál kolejí VŠB-TU Ostrava, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba
Termín konání: Čtvrtek 3. 10. 2019

Přihlášky: Naleznete na www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/, vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail sport.fbi@vsb.cz do 29. 9. 2019. Přihlášku lze zaslat bez popisů závodníků a podpisu a razítka přihlašovatele, tyto údaje musí být na přihlášce uvedeny při prezenci závodníků v den soutěže.

Průběh soutěže: Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěž). Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících. Trať je rozdělena do 4 úseků, časy ze všech čtyř úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny.
Vyhodnocení proběhne v kategorii jednotlivec (muži, ženy) a v kategorii štafeta (muži, ženy). Štafeta je složena ze čtyř závodníků, kdy každý závodník absolvuje jeden úsek. Předání štafety proběhne fyzickým kontaktem (např. plácnutím) po doběhnutí za následujícím závodníkem, který čeká na začátku svého úseku. Všechny čtyři úseky jsou absolvovány v jednom čase. Tudíž se časomíra zapíná se startem prvního závodníka na první úsek a vypíná se doběhnutím čtvrtého závodníka na konec čtvrtého úseku.
Soutěžící může běžet pouze v jedné štafetě.
Soutěžící: Student VŠ (denního nebo kombinovaného studia), studenti VŠ startují pod hlavičkou vysoké školy nikoliv fakulty. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK LF Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK Hradec Králové) a VŠE v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci student však reprezentuje kmenovou organizaci (př. student UK Plzeň nesmí reprezentovat UK Praha, ale může reprezentovat UK) viz publikace ČAUS Sportovní přebory vysokých škol.
Ubytování: Vlastní (ubytovat se lze zde: www.vsb.cz/ubytovani, www.ubytovani-studentske-koleje-vista-ostrava.az-ubytovani.info nebo koleje.osu.cz).
Strava: Vlastní, na místě soutěže je možnost drobného občerstvení.
Pojištění: Pro soutěžící kryto pojistkou ČAATS.
Prezence: K prezenci závodníků se dostaví pouze vedoucí družstva dané školy, který předloží vyplněnou přihlášku s podpisy závodníků a podpisem a razítkem přihlašující organizace. Prezence bude probíhat v den závodu. Na závodní dráhy je povolen vstup pouze řádně zaregistrovaným a označeným závodníkům s přilbou umístěnou a připevněnou na hlavě.
Technická ustanovení najdete v kompletních propozicích ke stažení níže.

Kontakty:
Ředitel soutěže: Mgr. Jiří Friedel, e-mail: jiri.friedel@vsb.cz, mobil: + 420 737 267 919
Velitel soutěže: Ing. Josef Hrbáček, e-mail: pepe.fireman@seznam.cz, mobil: + 420 732 910 303
Prezence a komunikace se soutěžícími: Ing. Kristýna Kutilová, e-mail: kristyna.kutilova@outlook.cz, mobil: + 420 721 947 057

Ke stažení: