Pořadatel:

KTS FTVS Praha ve spolupráci s Aeroklubem Vysoké Mýto

Termín:

31. 7. – 12. 8. 2016

Místo:

Vysoké Mýto

Vedoucí KTV:

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

Záštitu převzal:

Ministryně školství – Mgr. Valachová

Účast:
  • Celkový počet startujících vysokoškoláků – kvalifikace 73 studentů, finále 32 studentů
  • Počet mužů 26 mužů (finále)
  • Počet žen 6 žen (finále)
  • Počet zúčastněných škol (jmenovitě): ČZU Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, MU Brno, UK Praha, ZČU Plzeň, VŠB Ostrava, (7 VŠ)

 

Krátké zhodnocení závodu:

Systém kvalifikace pro AM ČR je již po několika letech stejný a optimální. Start ve finálové soutěži, která trvá 14 dní, má zajištěno 40 soutěžících. Pro AM ve Vysokém Mýtě se omluvilo 8 studentů – důvodem byla vysoká finanční náročnost mistrovství.