Výsledky

Účast
 • Celkový počet startujících vysokoškoláků: 23 (přihlášeno 25)
 • Muži: 12
 • Ženy: 11
 • Družstva: 9 dvoučlenných smíšených
 • Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 8 – Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Ostravská Univerzita v Ostravě, Univerzita Palackého v Olomouci, Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga

 

 

Krátké zhodnocení závodu

Celý závod se nesl v příjemném a poklidném duchu, bez organizačních problémů. Během závodu panovalo velmi teplé počasí. Akademická klání se u studentů těší velké oblibě a zařazují si je pevně do svých sezónních plánů. I přes ne velký počet studujících lukostřelců jsou vždy závody na velmi dobré úrovni.

Fotogalerie: https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A1-akademick%C3%A1-lukost%C5%99elba-107655572653502/photos/?tab=album&album_id=1107324472686602

Propozice

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Lukostřelba Prostějov, Komise akademické lukostřelby ČAUS

Tech. zabezpečení:

Lukostřelba Prostějov

Datum:

11. 9. 2016

Místo:

ul. Lomená Prostějov, vedle zimního stadionu

Činovníci:
 • ředitel závodu: Magda Robová
 • hlavní rozhodčí: Magdalena Majarová
 • rozhodčí: Martin Hrbata
Přihlášky:
Rozlosování:

provede pořadatel dne 7.9.2016

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, v případě zájmu o ubytování doporučujeme Hotel Gól www.hotelgol.cz

Stravování:

bufet na střelnici, restaurace 150m od střelnice

Startovné:

200,-

Technická ustanovení

Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu

Sestava:

WA 720

Třídy:

muži, ženy

Divize:

reflexní luk, kladkový luk

Časový rozpis:
 • 9:00 – 9:30 hod. prezentace
 • 9:30 hod. schůzka kapitánů
 • 9:40 hod. slavnostní zahájení
 • 9:45 – 10:15 hod. trénink
 • 10:15 hod. zahájení závodu
 • V polovině cca 20 min. přestávka
 • Po skončení závodu bude následovat eliminace jednotlivců a eliminace dvoučlenných družstev
 • 17:00 hod. předpokládané ukončení závodu
 • Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu.
Eliminace:
 • jednotlivci: OS – set systém
 • družstva: OS – set systém – dvoučlenná smíšená (2 ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné divizi a univerzitní příslušnosti), složení družstev se nahlašuje při prezentaci, terče HIT/MISS
Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly. Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem vysoké školy – předložení indexu nebo ISIC karty při prezenci.