Akademické mistrovství ČR v kuželkách 2019

 

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu
Realizátor: Česká kuželkářská asociace
Místo konání soutěže: Kuželna KK Moravská Slávia Brno, Vojtova 12, 639 00 Brno
Termín soutěže: 17.6.2019
Ředitel soutěže: Ing. Jan Bernatík (bernatik.jan@seznam.cz, mobil: 736 624 885)
Přihlášky: do 14.6.2019 na email akademickehry@kuzelky.cz

Kategorie: Jednotlivci muži, ženy
Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studenty vysokých škol a VOŠ v ČR. Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem nebo potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2019.
Předpis: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu a tohoto doplňujícího rozpisu pro soutěž v kuželkách. Hráč/ka ke startu musí nastoupit ve sportovním oděvu a v sálové obuvi s nebarvící podrážkou.
Systém soutěže: 1×120 HS blokovým startem

Časový harmonogram:

do 09:30   prezence
09:30 – 09:40   losovaní
09:50   slavnostní zahájení
10:00   start soutěže
Vyhlášení vítězů ihned po skončení soutěže.

Titul: Vítěz získává titul „Akademický mistr ČR 2019“, diplom a medaili. Hráči na 2. a 3. místě diplom a medaili. Vítězka získává titul „Akademická mistryně ČR 2019“, diplom a medaili. Hráčky na 2. a 3. místě diplom a medaili.
Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100,-Kč.
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. organizačního výboru se vkladem 500,- Kč.

Propozice ke stažení:

Ing. Jan Bernatík, ředitel závodu
Ing. Jana Holubová, předseda sport. komise ČAUS