Výsledky

Celý závod se nesl v příjemném a poklidném duchu, bez organizačních problémů. I když nejsou v republice stovky akademických lukostřelců, jejich výkony jsou na vysoké úrovni. Horní třetina startovního pole nastřílela výsledky, se kterými by se skvěle prosadili i mezi muži a ženami na MČR dospělých. V posledních letech je vidět velký rozvoj akademické lukostřelby nejen v množství, ale i v kvalitě střelců.“

Účast:
 • Celkový počet startujících vysokoškoláků: 25
 • Muži: 13
 • Ženy: 12
 • Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 6 – Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga
 • Počet družstev: 8 dvoučlenných smíšených

Výsledky

Propozice

ZČU v Plzni a ČAUS pořádají 12. února 2016 v 1. Lukostřeleckém klubu Plzeň 1935 Akademické mistrovství ČR v halové lukostřelbě 2016. Přihlášky posílejte do 5. února.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

ZČU v Plzni, ČAUS

Tech. zabezpečení:

1. Lukostřelecký klub Plzeň 1935

Datum:

12. února 2016

Místo:

hala KTS, areál ZČU, Borská pole, Univerzitní 14

Činovníci:
 • ředitel závodu: Jan Šípek
 • hlavní rozhodčí: Reichl Robert st.
 • jednatel: Jiří Valachovič
Přihlášky:

jmenovité přihlášky zašlou oddíly a kluby do 5. února 2016 na adresu: Jan Šípek, Toužimská 22, 323 00 Plzeň e-mail: lkplzen@gmail.com tel: 776 493 215

Rozlosování:

provede pořadatel na KTS dne 11. února 2016

Ubytování:

univerzitní koleje Bolevecká 30 – Lochotín (doprava MHD cca. 25 minut s jedním přestupem), cena 250,- Kč za noc

Stravování:

bufet na místě, větší pauza na oběd nebude

Startovné:

H18 100,-

Technická ustanovení

Předpis:

závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu

Sestava:

H18

Třídy:

muži, ženy

Divize:

reflexní luk, kladkový luk, holý luk

Časový rozpis:
 • 9:00 – 9:30 hod. prezentace
 • 9:30 hod. schůzka kapitánů
 • 9:40 hod. slavnostní zahájení
 • 9:45 – 10:15 hod. trénink
 • 10:15 hod. zahájení závodu
 • V polovině kvalifikace cca. 20 min. přestávka
 • Před eliminacemi cca. 30 min. přestávka
 • Po skončení závodu bude následovat eliminace jednotlivců a eliminace dvoučlenných družstev 17:00 hod. předpokládané ukončení závodu
 • Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu
Eliminace:
 • jednotlivci: HOS – set systém
 • družstva: HOS – dvoučlenná smíšená (2 ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné divizi a univerzitní příslušnosti), složení družstev se nahlašuje při prezentaci
Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly. Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem vysoké školy – předložení indexu nebo ISIC při prezenci.