AM ČR v halové atletice 2016

V pondělí 11. ledna 2016 se v přetlakové hale v Praze na Strahově koná AM ČR v halové atletice 2016 jednotlivců a družstev. Přihlášky je možné posílat do 8.1.2015.

Pořadatel: Katedra atletiky UK FTVS ve spolupráci s ČAUS
Datum: pondělí 11. ledna 2016
Místo: Praha, přetlaková hala Strahov


PROPOZICE

Disciplíny:

 • muži – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m
 • ženy – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m

Startují: studující prezenčního a kombinovaného studia na VŠ s platným studijním průkazem a lékařskou prohlídkou s věkovým omezením do 28 let. Soutěžící přihlášení mimo soutěž platí startovné 100,-Kč/1 start.

Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice).

Přihlášky: od 1. 12. 2015 00:00 do 8. 1. 2016 do 22:00 elektronicky na webovou stránku: http://amcr.asp2.cz/

Prezentace: do 30 min před zahájením disciplíny

Časový pořad:

 • 12,00 60 m př. Ž dálka M tyč Ž+M koule Ž+M
 • 12,15 60 m př. M
 • 12,30 60 m Ž
 • 12,50 60 m M dálka Ž
 • 13,20 Vyhlašování vítězů – 1. blok
 • 13,35 400 m Ž
 • 13,45 400m M výška Ž+M trojskok M
 • 14,00 800 m Ž
 • 14,10 800m M
 • 14,20 1500 m Ž trojskok Ž
 • 14,30 1500 m M
 • 14,40 4 x 200 m Ž
 • 14,50 4 x 200 m M
 • 15,10 Vyhlašování vítězů – 2. blok

Pozn.: Ve skoku vysokém a skoku o tyči mají závodníci (-ice) celkem sedm pokusů, platí pravidlo tří nezdařených pokusů za sebou, ve skoku do výšky se laťka zvyšuje po 5 cm.

Ve skoku dalekém, trojskoku a vrhu koulí mají závodníci (-ice) tři pokusy, závodníci na 1. – 8. místě mají navíc čtvrtý pokus.

Bodování družstev: Za družstvo boduje jeden závodník (-ice) v každé disciplíně. Boduje se systémem 11, 9, 8…. (i ve štafetách). V běžeckých disciplínách je pořadí stanoveno podle dosažených časů.

Protesty a odvolání: Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Složení jury: ředitel závodu a hlavní rozhodčí. Při zamítnutí odvolání propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Cestovní výdaje a jízdné hradí vysílající škola, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Kontaktní adresa: Katedra atletiky UK FTVS tel. 220172095, e-mail atletika@ftvs.cuni.cz

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D., ředitel závodu