Výsledky

Účast:
 1. Celkový počet startujících vysokoškoláků: PVŠ MG – dvojboj 5 jednotlivkyň, AM Pohybové skladby – 6 skladeb, 67 mužů i žen
 2. Počet mužů: 20
 3. Počet žen:52
 4. Počet organizačních pracovníků: 5 OV, rozhodčí: 9
 5. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): PVŠ 5 (UP FTK, MU PF, ZČU FEK, TUL, UK PF) AM PS 3 (UK FTVS, OU, PF UJEP)

 

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Vzhledem k možnostem a podmínka byly v letošním roce PVŠ a AM v gymnastických sportech redukovány pouze na dvě soutěže – PVŠ v Moderní gymnastice – dvojboj a AM v Pohybových skladbách. Všechny soutěže proběhly bez problémů a předvedené výkony všech účastníků a účastnic byly na velmi dobré úrovni.

Soutěž ve dvojboji vyhrála Eliška Roubalová z UP FTK a AM v Pohybových skladbách reprezentanti OS se skladbou „OSZ má talent“.

Jménem komise gymnastických sportů ČAUS chci poděkovat všem účastníků, organizátorů i rozhodčím za jejich účast a přínos ke klidnému průběhu soutěže a sportovnímu zážitku.

 

Propozice

Pořadatel:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Místo soutěže:

UK FTVS – José Martiho 31, Praha 6, 162 52

Datum soutěže:

27. 5. 2016

Přihlášky:

18. 5. 2016 na adresu chrudimsky@ftvs.cuni.cz

Vedoucí činovníci:
 • Ředitel soutěže: doc. PhDr. Viléma Novotná vnovotna@ftvs.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: komise gymnastiky ČAUS Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. chrudimsky@ftvs.cuni.cz
 • Hlavní rozhodčí: Moderní gymnastika: Mgr. Šárka Panská; Pohybová skladba: doc. PhDr. Viléma Novotná
Závodní kancelář:

v místě konání soutěže

Soutěže:
 • Přebor vysokých škol v moderní gymnastice – dvojboj
 • Akademické mistrovství v moderní gymnastice
 • Přebor vysokých škol v pohybových skladbách
Časový pořad:
 • 12,00–13,00 – prezence závodnic MG a pohybových skladeb
 • 12,30–13,20 – rozcvičení MG a Pohybových skladeb
 • 12,50–13,15 – porada rozhodčích a trenérů MG a PS
 • 13,30 – slavnostní zahájení závodu v MG a Pohybových skladeb
 • 13,30– 16,30 – závod a vyhlášení výsledků pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program (dle počtu přihlášených závodníků)
Předpis:

Závodí se dle platných pravidel FIG a Závodního programu v gymnastických sportech vysokých škol.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení vítězů na místě po ukončení soutěže dle rozpisu soutěže.

Ceny a ocenění:

Vítěz AM ČR obdrží medaili, diplom a titul Akademického mistra ČR, umístění na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom. Vítěz soutěže PVŠ ČR obdrží medaili, diplom a titul Přeborníka vysokých škol ČR, umístění na druhém a třetím místě obdrží medaili a diplom.

Námitky:

Přijímají se námitky pouze technického rázu.

Odvolání:

Odvolání proti verdiktu rozhodčích za poplatek 500,-.

Doprava účastníků:

Cestovné studentů na náklady vysílající složky. Nominovaným rozhodčím a organizátorům soutěže, bude cestovné hrazeno dle ekonomických zásad pro organizování AM 2016.

Ubytování:

Organizátor nezajišťuje. Ostatní: Každá přihlášená fakulta má povinnost zajistit minimálně jednoho rozhodčího v každé přihlášené soutěži.