Výsledky

ÚČAST:

 1. Celkový počet startujících vysokoškoláků 55, přihlášených 61
 2. Počet mužů 45
 3. Počet žen 10
 4. Počet organizačních pracovníků: 5
 5. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 14 UK Praha, ČZU Praha, VŠFS Praha, Metropolitní univerzita v Praze, UP Olomouc, MVŠ Olomouc, ČVUT Praha, VŠB Ostrava, VŠE Praha, MU Brno, VUT Brno, ZČU Plzeň, MENDELU Brno, UJEP Ústí nad Labem
 6. Kolektivní sporty – počet družstev 12
 7. Počty M a Ž v jednotlivých individuálních sportech – ČAH
 8. Počty družstev v jednotlivých kolektivních sportech – ČAH
 9. Výsledky bodovací soutěže škol – ČAH

Zhodnocení závodu:

Akademickými mistry pro rok 2015 jsou Martin Hromádka, který reprezentoval Vysoké učení technické v Brně a Kateřina Sluková z Karlovy univerzity v Praze.

Soutěže se zúčastnilo 55 hráčů a 12 družstev smíšených univerzitních týmů. O konečném vítězi (jak v soutěži mužů, tak i v soutěži družstev), musela rozhodnout rozehrávka. Martin Hromádka rozhodl své vítězství nad Jakubem Pokorným a v týmech Česká zemědělská univerzita v Praze nad Českým vysokým učením technickým v Brně. ČZU reprezentoval Tomáš Holoubek, Kluger Vít a Weisl Hanuš.

Druhá místa obsadili Jakub Pokorný z VŠE Praha a Irena Foretová z MU Brno a bronzovou medaili si odvezli Tomáš Holoubek a Pavla Vyoralová z VŠB Ostrava a tým z ČVUT Praha I. V prvním kole zahrál Martin Hromádka na 10. jamce eagle a Martin Huf Hole in one na 8. jamce

 

6. ročník Akademického Mistrovství České republiky univerzitních družstev

 

Pořadatel: Komise golfu České asociace univerzitního sportu, Česká golfová federace / Czech Golf Federation, Golf Club Olomouc
Spolupořadatel: VSK Univerzita Brno
Hřiště: golfové hřiště Olomouc
Hlavní rozhodčí: Josef Slezák
Rozhodčí: Jiří Milfajt
Ředitel soutěže: Jana Giacintova
Soutěžní výbor: Jiří Skoumal, Monika Chasáková
Ceny: Titul Akademický mistr/yně ČR univerzitních družstev, medaile
Přihlášení: odeslání přihlášky = (forma přihlášky je v příloze: Název Univerzity, Jména a příjmení hráčů, Datum narození, Forma studia, e- mail kapitána, reg. číslo,) e-mailem na jgiacintova@seznam.cz!!!
Podmínka účasti: registrace v ČGF nebo PGAC a platný studijní průkaz nebo v případě ukončení studia v minulém roce fotokopii diplomu. Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty. Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez omezení věku.
Registrace do soutěže v pondělí 14.9.15 16:00 – 20:00 v klubovně nutno předložit potvrzení o studiu (ISIC, index, diplom)

Podmínky:

 1. Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard Card) a Místních pravidel hřišť.
 2. Hraje se 2×18 jamek na rány bez vyrovnání na úpravu hendikepu.
 3. Kategorie muži – do hcp 36,0, odpaliště bílá. Kategorie ženy – do hcp 36,0, odpaliště modrá.
 4. Vítězem kategorie se stává družstvo s nejnižším součtem ran z všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí na prvním místě v kategorii rozehrávka vylosovaných hráčů-vždy jeden z družstva, na dalších místech se o pořadí rozhoduje dle Hracího řádu ČGF. Ve dnech konání mistrovství je trénování povoleno pouze na plochách určených pořadatelem. Hrát mezi soutěžními koly není povoleno.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována regulérnost soutěže a bylo možno soutěž dokončit.
 6. Podmínky účasti družstva: • družstvo tvoří 4 hráči (muži i ženy) téže univerzity-vysoké školy. Počet družstev za jednotlivé univerzity není omezen, do konečného hodnocení se započítávají 3 nejlepší výsledky, s menším počtem hráčů nemůže družstvo nastoupit. • hráči družstva musí být registrováni podle Řádů ČGF; • hráči družstva musí mít hendikep EGA (max. 36,0); • řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška- respektive potvrzení účasti; • zaplacení vkladu, pokud je v přihlášce požadováno; Vítězství: nejlepší brutto

Datum a čas zahájení: 15. 09. 2015, 08:30
Datum ukončení: 16. 09. 2015
Tréninkové kolo: 14. 09. 2015, rezervovat si čas na telefonním čísle: 499 694 241
Počet kol: 2
Způsob startu: Postupný
Uzávěrka přihlášek: 13. 09. 2015 do 12:00
Startovní listina: od 14.9. 2015 na serveru ČGF od 16 h
Poplatky: 300,-Kč vklad do turnaje za družstvo, vybírá komise golfu
Ubytování: individuálně
Stravování: individuálně
Poznámka: Soutěž se hraje na rány. Účast na AMČR je povinná pro reprezentační akademické výjezdy.

19. ročník Akademického Mistrovství České republiky jednotlivců ve hře na rány

 

Pořadatel: Komise golfu České asociace univerzitního sportu, Česká golfová federace / Czech Golf Federation, Golf Club Olomouc
Spolupořadatel: VSK Univerzita Brno
Hřiště: Golfové hřiště Olomouc
Hlavní rozhodčí: Josef Slezák
Rozhodčí: Jiří Milfajt
Ředitel soutěže: Jana Giacintova
Soutěžní výbor: Jiří Skoumal, Švestková Alena
Ceny: Titul Akademický mistr/yně ČR v golfu
Přihlášení: Přihlášky na www.cgf.cz + odeslání přihlášky = (forma přihlášky: Jméno a příjmení, Datum narození, Vysoká škola, Forma studia, e- mail, hcp, e-mailem na jgiacintova@seznam.cz!!! Nutná podmínka přihlášení! Přihlášku naleznete v příloze. Podmínka účasti: registrace v ČGF nebo PGAC a platný studijní průkaz nebo ISIC s platnou známkou nebo v případě ukončení studia v minulém roce fotokopii diplomu. Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy, ne fakulty. Mistrovství se mohou zúčastnit aktuální studující všech forem studia na vysokých školách bez omezení věku. Registrace do soutěže v pondělí 14. 9. 16:00 – 20:00 v klubovně nutno předložit potvrzení o studiu (ISIC, index, diplom)

Podmínky:

 1. Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, Stálých Podmínek soutěží a Místních pravidel ČGF (Hard Card) a Místních pravidel hřišť.
 2. Hraje se 2 x 18 jamek na rány bez vyrovnání na úpravu hendikepu.
 3. Kategorie muži – do hcp 36,0, odpaliště bílá. Kategorie ženy – do hcp 36,0, odpaliště modrá.
 4. Vítězem kategorie se stává hráč/ka s nejnižším součtem ran ze všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí na prvním místě v kategorii rozehrávka, na dalších místech se o pořadí rozhoduje dle Hracího řádu ČGF. Ve dnech konání mistrovství je trénování povoleno pouze na plochách určených pořadatelem. Hrát mezi soutěžními koly není povoleno.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic tak, aby byla zachována regulérnost soutěže a bylo možno soutěž dokončit.

Vítězství: nejlepší brutto
Datum a čas zahájení: 15. 09. 2015, 08:30
Datum ukončení: 16. 09. 2015
Tréninkové kolo: 14.09.2015, rezervovat si čas na telefonním čísle 581 112 911, mobil: 733 691 333 E-mail: recepce@golf-olomouc.cz, studentské fee 8:00-11:50 hodin 550.-Kč
Počet kol: 2
Způsob startu: Postupný
Uzávěrka přihlášek: 13. 09. 2015 do 12:00
Startovní listina: od 14. 09. 2015 na serveru ČGF od 20:00
Poplatky: fee: 600,-Kč + startovné 300,-Kč, vybírá komise golfu
Ubytování: individuálně – možnost ubytování na hřišti-2lůžkový pokoj se snídaní 1400,-Kč
Stravování: individuálně
Poznámka: V rámci soutěže Akademického mistrovství ČR na rány se odehraje současně Akademické mistrovství univerzitních družstev – viz propozice samostatně. Účast na AMČR je povinná pro reprezentační akademické výjezdy.
Minimální počet: 25