Fakulta sportovních studií pod záštitou děkana FSpS MU v Brně doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D. pořádá

Akademické mistrovství České republiky v běhu na lyžích

IV. kolo vysokoškolské studentské ligy

10. 2. – 12. 2. 2020, Nové Město na Moravě

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s CESA VUT v Brně, ÚTVS ČVUT v Praze a SK Nové Město na Moravě
Datum a místo závodu: 10. – 12. 2. 2020, Nové Město na Moravě, Lyžařský areál Vysočina Aréna
Startují: Přihlášení studenti VŠ, VOŠ z ČR, kteří se prokáží řádným dokladem o studiu. Účastníci vysokoškolské ligy.
Přihlášky: Početní přihlášky a zašlete do 6. 1. 2020 na e-mail: slonkova@fsps.muni.cz
Zájemci o ubytování v penzionu Pegas zašlou přihlášku s počtem noclehů (od – do) do 6.1.2020.
Jmenovité přihlášky do závodu s uvedením jména, příjmení, data narození a výkonnostní třídy zašlete
do 4.2.2019.
Finanční příspěvky studentům:
Doprava veřejným dopravním prostředkem – bude proplacena na základě doložených jízdenek.
Doprava autem – 5 Kč/1km při 3 a více osobách, při nižším počtu se proplácí ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy.
Mikrobus – 6 – 8 Kč/1 km, podle velikosti mikrobusu.
Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovaly.
Stravné – první den 90,-Kč, další celé dny 220,-Kč
Nocležné – bude proplaceno na základě doložených dokladů
Ubytování AM: Penzion Pegas, Tři Studně – ubytování s polopenzí (550 Kč/osoba/den)
Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v běhu na lyžích pro rok 2020“
Časový plán:
PO 10. 2.
dopoledne – příjezd, prezence v areálu Vysočina do 13,00
14:00 start závodu ženy 5 km klasicky, muži 10 km klasicky
ÚT 11. 2.
10:00 start závodu štafety mix volně – M, Ž, M (6 km, 3 km, 6km)
ST 12. 2.
10:00 start závodu ženy 10 km volně (masový start), muži 20 km volně (masový start)

 

Kompletní propozice ke stažení: