Propozice

Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním závodu tříčlenných štafet

Mezinárodní Akademické MČR v extrémním závodu štafet

 

Vážení přátelé sportovního hecování a extrémních výkonů, dovolujeme si Vás pozvat na jedinečný závod drsňáků FREE LITOVEL BOBR CUP 2017 aneb 23. ročník závodu, který se nevzdává.

Datum konání: sobota 7.10. 2017

Místo konání: areál TJ VS Litovel a okolí

Pořadatel: TJ VS Litovel, Olomoucký kraj, Město Litovel, ČAES, ČAUS, IN LIFE

Kategorie: 

akademici muži – všichni členové týmu musí být studenti VŠ (potvrzení o studiu nebo VŠ index všech členů týmu bude kontrolován při prezentaci)
akademičky ženy – všichni členky týmu musí být studentky VŠ (potvrzení o studiu nebo VŠ index všech členů týmu bude kontrolován při prezentaci), (smíšené štafety startují v kategorii akademici muži)

Všechny vypsané kategorie jsou otevřené při účasti minimálně 3 týmů v dané kategorii. Při účasti méně jak tří týmů v ženských kategoriích startují v mužských týmech.

V letošním roce budou vyhlášeny celkové nejlepší časy v jednotlivých ženských a mužských kategoriích (běh, kolo, voda)!
Podmínkou je však dokončení závodu celým týmem.

POZOR! Letos opět SPECIÁLNÍ KATEGORIE!!! Crazy team – soutěž o nejvtipnější team Například- team se sladí v jednom duchu pomocí převleků, pokřiků, speciálně upraveného sportovního nářadí na jakékoli téma, které Vás napadne při vyřčení FREE LITOVEL BOBR CUP. Fantazii se meze nekladou, takže necháváme vše na Vaší tvořivosti .-)..( Free pivo Litovel, bobři atd..) i čím vtipnější a originálnější team, tím lepší!!!

Disciplíny:

Závodí tříčlenné štafety v následujícím pořadí disciplín:

1. běh kros cca 15 km (chrti od 48 zbytek až 100 minut) – lesní cesty, asfalt cca 2 km, 5 x brod přes řeku !!

2. MTB cross-country 25 km (Gary od 54, na skládačce až 140 minut) – lesní a polní cesty, 3 x brod řekou !!

3. sjezd na divoké vodě 6 km (tuleň Gaston 21, bez pádla 60 minut) – řeka Morava úsek nad splavem cca 3 km proti proudu a zpět + několik prima přeběhů včetně dvou skoků třímetrových skoků do Moravy. Obtížnost WW I – IV (dle hodnocení divoké vody a množství vypitého rumu před startem „na hranici sjízdnosti“ !!!)

Závod bude zahájen hromadným startem běžců, kteří předají štafetový kolík cyklistům a ti vodákům. Vodáci dokončí závod protnutím cíle. První štafeta v cíli vítězí.

Mapy tratí najdete v sekci ke stažení. Pořadatel si vyhrazuje právo změny tratí, (např. z důvodu klimatických podmínek, atd.).

Registrace:

Areál TJ VS Litovel:
pátek 6.10. 2017 od 18,00 do 20,00 hod
sobotu 7.10. 2017 od 7,00 do 10,00 hod

UPOZORŇUJEME, že všichni mladší 18 let musí nejpozději při registraci předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce nebo trenéra oddílu, za který závodí. Bez tohoto souhlasu nebude vydáno startovní číslo.

Porada a výklad tratí, předjízda: Sobota 7.10.2017 v 10,45 – areál TJ VS Litovel. POZOR – porada a výklad tratí je pro všechny závodníky POVINNÁ !!!

Start: V sobotu 7.10. 2017 ve 12,00 hodin – areál TJ VS Litovel (± 10 minut, dle vlhkosti střelného prachu).

Startovné – týmy:

Využijte včasného přihlášení a ušetřete!!!
– do 31.7.2017 – 1500,- Kč. Startovné 1500,- Kč platí při zaplacení a podání přihlášky do 31.7.2017.
– do 15.9.2017 – 1800,- Kč. Startovné 1800,- Kč platí při zaplacení a podání přihlášky do 15.9.2017.
Všechny platby po těchto termínech jsou za zvýšené startovné 2100,- Kč
Akademické týmy platí startovné 1200,- Kč, 1500,- Kč nebo 1800,- Kč, ve stejných časových lhůtách jak je uvedeno výše.

Přihlášky:

Poslední možný termín přihlášky přes internet je 4.10.2017 do 15:00. Po tomto termínu se lze přihlásit při registraci na místě.

Zahraniční účastníci se mohou přihlašovat přes internet až do 4.10.2016 za 1500,- Kč. Platbu mohou provést na místě za taktéž 1500,- Kč.

Startovné plaťte složenkou nebo převodem na účet 258786450/0300, ČSOB, pobočka Litovel, jako V.S. uveďte variabilní symbol z potvrzovacího emailu, který Vám došel dokončení elektronické přihlášky a do poznámky (zpráva pro příjemce) uveďte název týmu. Způsob placení uveďte do přihlášky, zahraniční závodníci mohou platit startovné za štafetu při prezentaci. Při registraci na místě předložte doklad o zaplacení.

Přihlášením souhlasíte s pravidly závodu.

Každý závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně!

Pozor, konečná uzávěrka přihlášek je v sobotu 7.10. 2017 v 10,00 hod, po tomto termínu z technických důvodů přihlášky ani změny nepřijímáme, děkujeme za pochopení.

Informace: Na www.bobr-cup.cz, Tomáš Kutý – masta.tomas@seznam.cz – 725 938 987, celé propozice zde.