Aktuální informace vedení ČAUS k pořádání univerzitních akcí s platností od 11. 5. 2020

Aktuální informace vedení ČAUS k pořádání univerzitních akcí s platností od 11. 5. 2020

 

V souvislostech  s rozvolňováním opatření vládou ČR v oblasti sportu vedení ČAUS přehodnotilo své rozhodnutí o plošném zrušení akcí do 31. 8. 2020 a doporučuje KTV/ÚTV, VSK/VŠTJ a všem pořadatelům v mezích možností začít pořádat sportovní akce, které byly součástí kalendáře ČAUS 2020.

Vedení ČAUS se dále rozhodlo přeložit České akademické hry 2020, které se měly uskutečnit na konci června v Olomouci, na rok 2021.

Všechna neuskutečněná samostatná AM i AM, která měla být součástí ČAH, můžete přesunout do náhradních termínů. U samostatných AM platí rozpočty, které jsou uvedeny v brožuře “Sportovních přeborů vysokých škol 2020” a je třeba zaslat pouze propozice s opraveným termínem soutěže.

Informace o soutěžích EUSA (Evropské univerzitní hry) a FISU (Akademická mistrovství světa) najdete uvnitř dopisu.

Dokumenty ke stažení:

 

Za předpokladu, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 25. května povoleno následující:

Přehled rozvolňování opatření ve sportu připravila Národní sportovní agentura: