Aktualizace v oblasti ochrany osobních údajů

Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se sešli se zástupci ČUS, jako největší sportovní organizace v ČR, za účelem sjednocení nejasných výkladů v rámci agendy ochrany osobních údajů a zjednodušení problematiky pro spolky ve sportovním prostředí ČR. Výsledkem jednání je dosažení shody mezi ČUS a ÚOOÚ, na jejímž základě došlo k úpravě některých vzorových dokumentů.

Hlavním cílem a snahou ČUSi ÚOOU bylo problematiku ochrany osobních údajů pro sportovní prostředí maximálně zjednodušit a zároveň poskytnout relevantní informace tak, aby nebylo nic zanedbáno. Z těchto důvodů byl dosavadní vzorový formulář (Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů) rozdělen do dvou samostatných dokumentů. Pro spolky, které provozují pouze sportovní činnost a nezpracovávají žádné osobní údaje pro marketingové účely, nově postačí pouze využití vzorového formuláře „Informace o zpracování osobních údajů“, který je pouze nezbytné uveřejnit vhodným způsobem (webové stránky, spolu spřihláškou, nástěnka v sídle spolku). Pro takové spolky není potřeba „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, tedy opatřovat podpisy členů.Pokud však ve spolku zpracováváte osobní údaje pro účely marketingu (fotky na pozvánkách, billboardy atd.), formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“pro členy použít musíte.

Zásadní je rovněž informace, že formuláře vydané ČUS v loňském roce a vámi již využité zůstávají v platnosti a není třeba je měnit nebo obnovovat.

Oba nové vzorové formuláře naleznete vpříloze emailu a na webových stránkách ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html. Dále zde naleznete aktualizované „Odpovědi na nejčastější dotazy k ochraně osobních údajů“, které Vám pomohou se v této problematice lépe zorientovat.

V případě, že Vám při čtení dokumentů vyvstaly další dotazy, neváhejte nám je položitna adresegdpr@cuscz.cz. Naším cílem je problematiku zjednodušit ve prospěch všech členů ČUS!

 

Mgr. Jan Boháč

generální sekretář ČUS

 

Dokumenty: