Akademické mistrovství v extrémním závodě v rámci Bobr Cupu 2019 bylo letos opravdu extrémní!

Akademické mistrovství ČR v extrémním závodě týmů 2019

Free Litovel Bobr Cup 2019 

 

“Deště na kila, bahna na metráky, odhodlání na tuny” 25. ročník byl opravdu extrémní a rozhodně nezapomenutelný. Všem, kteří se postavili na trať, velký obdiv a gratulace!

Závod s jel ve velice nepříznivých klimatických podmínkách, chladno, déšť. Po organizační stránce se závod povedl, nedošlo k žádným protestům, nikdo nebyl diskvalifikován. Celkem se přihlásilo 202 družstev na akci, z toho 187 týmů mužů a 15 týmů žen. Mezi nimi bylo 18 vysokoškolských studentů (11 mužů a 7 žen), kteří vytvořili 8 týmů. Akademici zastupovali celkem 7 škol, z toho 6 českých škol – VUT v Brně, Univerzitu Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, ČVUT, Ostravská univerzita, Masarykova univerzita, a jeden student reprezentoval slovenskou Vysokou školu Danubius.

Pořadatel: TJ VS Litovel z.s.
Termín: 5.10.2019
Místo: Litovel

Vedoucí KTV: Tomáš Kutý
Hlavní funkcionáři závodu: VR – Lenka Kutá, ředitel závodu – Tomáš Kutý
Organizační zajištění: tratě – Martin Blažek, PR – Petr Čamek

Výsledky:

Pořadí Start. číslo Tým Běh Univerzita/fakulta Kolo Univerzita/fakulta Voda Univerzita/fakulta
1. 185 Tomi-remont Bednárský VUT FEKT Bittner UP FTK Šmoldas UP FTK
2. 166 Akademický sportovní spolek Brno Sádlo VUT FAST Paulen VŠD Žilina dopravná Zieris UK FTVS
3. 103 Kořkodani Rulík ČVUT /FA Loveček UP Lékařská f. Neubert UP Lékařská f.
4. 178 KLIMATEX Šafránek OU / Pedagogická Šváček OU Pedagogická f. Valenta OU Pedagogická f.
5. 32 Akcelerátor FS ČVUT Fencl ČVUT FS Jakubec ČVUT FS Mašínová ČVUT FS
6. 161 Princezny vol. 2 Žuchová UK 3.LF Vernerová UK 2.LF Vaňková UP Filozofická f.
7. 183 UPolnice Lollková UP – Lékařská fakulta Čunderlová UP FTK Horová UP FTK
8. 182 Poslední leč Ševčík VUT FAST Urbášek MU FSS Král VUT FSI

Fotogalerie: