Akademické mistrovství ČR jednotlivců v judu 2020

17. listopad 2020, Praha

 

Pořadatel: sportovní komise juda ČAUS
Ředitel soutěže: Mgr. Jaromír Lauer, e-mail: uskjudo@volny.cz, mobil: 607 981 348
Datum: 17. 11. 2020
Místo soutěže: Sportovní hala Na Folimance 2, Praha

Přihlášky: elektronicky, prostřednictvím vysílající školy do 9.11. 2020 na tburos@centrum.cz

Hlavní rozhodčí: určí komise rozhodčích pražského svazu juda
Technické ustanovení: soutěží se dle platných pravidel SŘJ, dvě zápasové plochy
Váhové kategorie:

  • muži: -60, 66, 73, 81. 90, 100, nad 100 kg
  • ženy: po odvážení určí hlavní rozhodčí

Pozn.: V případě zájmu proběhne i soutěž družstev.

  • muži: -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, +90kg
  • ženy: – 55kg, – 65kg, +65kg

Váhová tolerance 1kg.

Časový pořad:

10.00-10.30 hod. prezentace, vážení
11.00 hod.  zahájení soutěže

Předpis: AM se mohou zúčastnit studenti všech VŠ ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ICIS karta) + lékařská prohlídka (průkazu juda), nebo podepsaným prohlášením, že je mu znám jeho zdravotní stav, je zdráv a schopen se aktivně zúčastnit jako soutěžící dnešního AM ČR v judu.
Jízdné: vlak, autobus (peníze se budou vyplácet proti jízdence, která bude ve fyzické formě, nikoliv pouze v telefonu), osobní automobil bude hrazen do dvou osob jako jízdné vlakem, od tří osob 5,- Kč / na kilometr, hradí pořadatel (ČAUS)
Stravné: bude zajištěno pořadatelem
Zdravotní zabezpečení: zajišťuje pořadatel

Kompletní propozice ke stažení: