Výsledky AM ČR v rychlostní kanoistice 2021_aktual.