Usnesení rady ČAUS

  • Version
  • Stáhnout 79
  • Velikost souboru 735.24 KB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 18.12.2017
  • Poslední úprava 22.11.2019

Usnesení rady ČAUS

1. Rada schvaluje:

a) Zprávu o činnosti ČAUS za uplynulé období přednesenou předsedkyní

PaedDr. Ivanou Ertlovou

b) Zprávu o hospodaření ČAUS za uplynulé období, návrh rozpočtu a klíč

pro rozdělování finančních prostředků na rok 2018 předloženou

RNDr. Petrem Podlahou a přednesenou Mgr. Ladislavem Vladykou

c) Účetní uzávěrku roku 2016

d) Zprávu dozorčí rady ČAUS přednesenou doc. PaedDr. Vladislavem

Kukačkou, Ph.D.

e) Zprávu mandátové komise přednesenou RNDr. Evou Slonkovou

2. Rada ČAUS schvaluje přijetí za člena:

a) První lékařská tělovýchovná jednota, z.s.

b) University Shields Olomouc, z.s.

c) VOŠ ČUS, s.r.o.

3. Rada ČAUS ukládá VV:

a) Provést dílčí úpravu stanov v návaznosti na zákonnou povinnost vyplývající

z GDPR

b) Projednat financování univerzitního sportu z dotačních programů MŠMT ČR

pro rok 2018

c) Opětovně projednat možnost členství UK Praha a dalších nepřihlášených univerzit

v ČAUS

V Praze dne 24. 11. 2017

Zpracovala návrhová komise ve složení:

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – předseda

RNDr. Svatopluk Horák

Mgr. Jiří Žídek

Ověřil: PaedDr. Ivana Ertlová – předseda ČAUS

Mgr. Ladislav Vladyka – gen. sekretář. ČAUS