Formuláře SPVŠ

Formuláře SPVŠ

Mezi Sportovní přebory vysokých škol, které přímo organizuje nebo se na nich jinak podílí ČAUS, se řadí Akademická mistrovství ČR, České akademické hry, Univerzitní ligy, oblastní přebory, kvalifikace na České akademické hry, vzdělávací semináře pro učitele TV, nemistrovské soutěže, mezinárodní soutěže.

Informace pro pořadatele akcí ČAUS:

Postup pořádání soutěží ČAUS – Akademická mistrovství ČR:

 1. Každý pořadatel musí nejprve předložit na ČAUS žádost o pořadatelství AM ČR včetně návrhu finančního rozpočtu soutěže.
 2. Pořadatel sestaví organizační výbor akce.
 3. Nejpozději 1 měsíc před začátkem akce zašle na ČAUS propozice AM ke schválení. 
 4. Pořadatel se domluví se sekretariátem ČAUS na předání medailí a diplomů, nejpozději týden před akcí.
 5. Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu akce byl vystavený na viditelném místě alespoň jeden roll-up ČAUS, se kterým budou vyfoceni medailisté po ceremoniálu. Roll-up je po domluvě k vyzvednutí na Strahově, případně u zástupců některých VŠ v jednotlivých městech.
 6. Pořadatel smí AM uspořádat pouze pokud splní minimální počet závodníků:
  • V individuálních sportech: 18 závodníků ze 4 VŠ a 3 oblastí
  • V jedné disciplíně: 4 závodníci ze 2 VŠ
  • V kolektivních sportech: 4 družstva ze 3 oblastí

Při nižším počtu účastníků je povinnost pořadatele závod včas odvolat. V případě, že se závody uskuteční s nižším počtem účastníků, medaile ani tituly se neudělují!

Po skončení AM ČR:

 1. Pořadatel zašle kompletní výsledkovou listinu v elektronické podobě (excel, word, pdf) nejpozději do 2 dnů po skončení akce na sekretariát ČAUS. Výsledky musí vždy obsahovat:
  • Logo ČAUS, Národní sportovní agentury
  • Název a datum akce
  • Sport, disciplína
  • Pořadí (umístění)
  • Jméno a příjmení sportovce
  • Škola (případně fakulta) – Pořadatel musí dodržovat zkratky VŠ tak, jak jsou uvedeny v Brožuře SPVŠ.
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na sekretariát ČAUS.
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel dodá kompletní vyúčtování předem schváleného finančního rozpočtu na ČAUS.
 5. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na ČAUS.

Více informací v Brožuře SPVŠ ke stažení ZDE.

Postup pořádání soutěží ČAUS – České akademické hry:

 1. Každý pořadatel musí nejprve předložit na ČAUS žádost o pořadatelství ČAH včetně návrhu finančního rozpočtu soutěže. Žádost se podává vždy 1 až 2 roky dopředu.
 2. Termín určí pořádající škola se souhlasem ČAUS. Délka trvání je 4 – 7 dní v závislosti na počtu zařazených sportů.
 3. Vedení ČAUS oficiálně projedná organizační, technické a finanční zajištění s představiteli pořádající školy a uzavře písemnou smlouvu.
 4. Pořadatel sestaví organizační výbor akce (viz Brožura SPVŠ), ve kterém bude alespoň jeden zástupce ČAUS.
 5. Nejpozději 1 měsíc před začátkem ČAH zašle pořadatel na ČAUS propozice jednotlivých sportů/disciplín ke schválení. 
 6. Pořadatel se domluví se sekretariátem ČAUS na počtu medailí a diplomů a jejich následném předání.
 7. Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu akce byl odpovídajícím způsobem propagován ČAUS. Konkrétní možnosti si domluví na sekretariátu ČAUS – roll-upy, se kterým budou vyfoceni medailisté po ceremoniálu, vlajky s logem ČAUS, nafukovací válec s logem ČAUS. 
 8. Pořadatel smí daný sport na ČAH uspořádat pouze pokud splní minimální počet závodníků:
  • V individuálních sportech: 18 závodníků ze 4 VŠ a 3 oblastí
  • V jedné disciplíně: 4 závodníci ze 2 VŠ
  • V kolektivních sportech: 4 družstva ze 3 oblastí
  • Maximální počet družstev je 5 + pořádající škola.

Při nižším počtu účastníků je povinnost pořadatele závod včas odvolat. V případě, že se závody uskuteční s nižším počtem účastníků, medaile ani tituly se neudělují!

Po skončení ČAH:

 1. Pořadatel zašle kompletní výsledkovou listinu v elektronické podobě (excel, word, pdf) nejpozději do 2 dnů po skončení akce na sekretariát ČAUS. Výsledky musí vždy obsahovat:
  • Logo ČAUS, Národní sportovní agentury
  • Název a datum akce
  • Sport, disciplína
  • Pořadí (umístění)
  • Jméno a příjmení sportovce
  • Škola (případně fakulta) – Pořadatel musí dodržovat zkratky VŠ tak, jak jsou uvedeny v Brožuře SPVŠ.
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na sekretariát ČAUS.
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel dodá kompletní vyúčtování předem schváleného finančního rozpočtu na ČAUS.
 5. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na ČAUS, ve které bude:
  • zhodnocení her
  • počet zařazených sportů
  • celkový počet účastníků (sportovci, organ. pracovníci, rozhodčí)
  • počty mužů a žen v jednotlivých sportech
  • počet zúčastněných škol (jmenovitě)
  • počty účastníků z jednotlivých škol
  • výsledky bodovací soutěže škol

Více informací v Brožuře SPVŠ ke stažení ZDE.

Podmínky účasti:

 • Univerzitních lig se MOHOU účastnit studenti akreditovaných vysokých škol (veřejných, státních, soukromých, zahraničních) všech forem studia a studenti vyšších odborných škol (VOŠ).
 • Přihlášený student se musí prokázat platným dokladem o studiu, nebo diplomem o ukončení studia v roce 2022.
 • Soutěží se NEMOHOU zúčastnit studenti, kteří mají přerušené studium nebo absolventi, kteří své studium ukončili dříve než v daném roce.
 • Družstvo tvoří studenti jedné školy. Výjimky budou povoleny jen v případě, když nebude naplněna kapacita týmů z jedné školy.
 • Studenti startují pod hlavičkou vysoké školy nikoliv fakulty. Výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo vlastní univerzity, kterým je umožněno startovat samostatně za fakulty. Je to: UK Plzeň, LF a FAF Hradec Králové (společně pod názvem UK HK) a VŠE v Praze – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

Tituly:

Vítězné družstvo získá titul „Mistr Univerzitní ligy“.

U florbalu je výjimkou, že se finále uskuteční ve formě AM ČR, tudíž vítězné družstvo získá titul „Akademický mistr ČR“.

Po skončení zápasu/akce/turnaje:

 1. Pořadatel zašle čitelně vyplněné dokumenty poštou nebo doručí osobně na adresu Zátopkova 100/2, 169 00 Praha – Strahov:
  • originál podepsané výplatní listiny
  • originál podepsaných cestovních příkazů
  • zápis o utkání (stačí kopie)
 2. Pořadatel zašle fotografie z akce na email: caus-nemec@cuscz.cz
 3. Pořadatel vyplatí odměny rozhodčím, jak je uvedeno v Brožuře SPVŠ.
 4. Pořadatel zašle závěrečnou zprávu na sekretariát ČAUS po skončení akce. 

Konkrétní informace k nemistrovským soutěžím budou k dispozici vždy až po přidělení dotace na univerzitní sport.

Podmínky žádostí o příspěvky na NS:

Pro žádosti o příspěvek na pořádání nemistrovských soutěží platí následující pravidla:

a) Žádost o finanční příspěvek ČAUS na nemistrovské soutěže se podává prostřednictvím:

 • vysokoškolských klubů a tělovýchovných jednot, které jsou členy ČAUS
 • tělovýchovných pracovišť VŠ, které podepsaly členství v ČAUS

b) Žádosti se vztahují na:

 • dlouhodobé soutěže (ligy)

c) Žádost se nevztahuje na:

 • děkanské ani rektorské dny
 • soutěže 1 až 3 fakult
 • mezinárodní soutěže
 • soutěže, které spadají do kategorie mistrovských soutěží (Akademická mistrovství, kvalifikace na České akademické hry, ČAH)
 • soutěže spadajících do projektu univerzitních lig ČAUS
 • soutěže pořádané ve sportech, které spadají do kategorie akademických technických sportů

ČAUS přispívá pouze na řádné studenty VŠ. Příspěvky se netýkají absolventů!

Možnosti využití příspěvků

a) Příspěvky ČAUS na nemistrovské soutěže pořadatel může využít v rámci některé z následujících kategorií:

 • Pronájem
 • Odměny rozhodčím
 • Odměny ředitelům soutěží
 • Nutné technické zabezpečení (pronájem časomíry atp.)

b) Na co se příspěvek nevztahuje?

 • Nákup materiálu
 • Náhrady studentům, pořadatelům, rozhodčím (cestovné, stravné, ubytování)
 • Marketingové účely
 • Ceny, medaile, diplomy

Nákup materiálu je možný pouze ve výjimečných případech po konzultaci s ČAUS.

Počty účastníků

Pořadatel smí žádat příspěvek na nemistrovské soutěže ČAUS na akce s minimálními počty účastníků viz níže.

 • u kolektivních sportů minimální účast 40 studentů ze 4 fakult
 • u individuálních sportů minimální účast 25 sportovců ze 4 fakult

V případě, že bude celkový počet zúčastněných sportovců nižší než 80% přihlášených, pořadatel nemá nárok na získání příspěvku ani využití již přiděleného příspěvku!

Níže najdete všechny potřebné dokumenty k uspořádání akcí ke stažení.

Formuláře SPVŠ 2023

Formuláře SPVŠ 2022

Sledujte nás