ČUS a Sokolové vyzvali Národní sportovní agenturu k vyšší podpoře údržby a provozu sportovišť

ČUS a Sokolové vyzvali Národní sportovní agenturu k vyšší podpoře údržby a provozu sportovišť

 

Mnohé sportovní kluby, tělovýchovné, tělocvičné jednoty a sokolovny jsou dlouhou dobu bez finančních prostředků a ocitly se na dně. Kvůli koronavirové pandemii musí být sportoviště pro amatéry a veřejnost zavřené, provozovatelé nemají žádné tržby a řada z nich stále neobdržela od státu kompenzace ani za loňský rok. V mnoha případech totiž sportovní kluby nesplňovaly specifika covidových programů. Česká unie sportu společně s Českou obcí sokolskou vyzvala Národní sportovní agenturu, aby navýšila o padesát procent plánovanou alokaci v letos obnoveném dotačním programu na provoz a údržbu sportovních zařízení. Ta je naplánovaná na 400 milionů korun. Více v tiskové zprávě: https://www.cuscz.cz/novinky/cus-a-sokolove-vyzvali-narodni-sportovni-agenturu.html. O tuto dotaci zažádalo téměř 3 tis. subjektů a celkový objem žádostí činil 1,1 mld. Kč.