Ve dnech 18. až 23. června 2017 se v Praze uskuteční České akademické hry, největší sportovní akce vysokých škol v ČR s přibližně dvěma tisíci účastníky, jejichž pořadatelem jsou České vysoké učení technické v Praze spolu s Českou zemědělskou univerzitou a Českou asociací univerzitního sportu. Soupeřit se bude ve 24 sportech – počínaje aerobikem, atletikou, judem či lukostřelbou, přes míčové hry až po sportovní lezení či vodní slalom.

„Cílem akademických her není jen propagace vysokoškolského sportu,“ uvedl předseda organizačního výboru doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc., ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze. „Prostřednictvím her chceme oživit sport na vysokých školách, podpořit společenské setkávání vysokoškoláků a vytvořit podmínky pro uplatnění vysokoškolského sportu.“

Od roku 2002, kdy se akademické hry začaly pořádat, nabízejí sportovní soutěže, kterých se mohou účastnit studenti všech českých vysokých škol. Letošní hry nabídnou studentům jak individuální sporty, tak sportovní hry. Například atletické disciplíny zaznamenaly 200 přihlášených.

České akademické hry se vrací do Prahy po sedmi letech. „Jsem rád, že můžeme přivítat studenty v takovém počtu právě na sportovištích ČVUT v Praze, a to v roce, kdy si připomínáme výročí 310 let ČVUT. Věřím, že jim připravíme pro sport důstojné podmínky a že na tyto hry budou dlouho vzpomínat,“ doplnil doc. Jiří Drnek.

ČTK