Mimořádně

Kapacita AM ČR v překážkovém běhu je naplněna! Studenti se mohou dále hlásit na náklady vysílající složky

Kapacita účastníků Akademického mistrovství ČR v překážkovém běhu (OCR) Gladiator Race, kterým je plně hrazena účast z prostředků ČAUS, je naplněna! Studenti se však mohou i nadále na AM ČR přihlašovat, s tím, že souhlasí s podmínkou, že budou startovat na náklady vysílající složky (VŠ, univerzity, vlastní) a bez nároků na příspěvek ČAUS.