ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2018

17. – 22. 6. 2018, Brno

ATLETIKA

 

Pořadatel:                               Česká asociace univerzitního sportu
Realizátor:                              Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, VSK Univerzita Brno
Místo konání soutěže:          stadion VUT Brno, Palackého vrch
Termín soutěže:                    18.-19.6.2018
Ředitel soutěže:                     Mgr.Petr Kotyza, kotyza@fsps.muni.cz, 606333997

Přihlášky:                             do 5. 6. 2018

Propozice:                              

 

Podmínky soutěže:                Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR.
Ubytování:                               Ubytování je umožněno na kolejích VUT dle regulí ČAH.
Předpis:                                   dle pravidel atletiky
Prezence závodníků:             na sportovišti 18.6. od 9.00, 19.6. od 8.00
Vyhlášení vítězů:                    V průběhu a po ukončení soutěže.
Námitky:                                  Do 15 minut po skončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100,-Kč.
Odvolání:                                 Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru se vkladem 500,- Kč.

Mgr.Petr Kotyza – ředitel závodu, předseda sport. komise ČAUS