Pořadatel : CTVS VŠE PRAHA + VŠTJ EKONOM PRAHA + SCAR s.r.o.

Datum konání : sobota 11. 11. 2017

Centrum závodu : Bisport, Týnec nad Sázavou

Harmonogram závodu :

sobota 9.00 – 10.30 prezentace

10.30 výklad tratě

11.00 start

16.00 limit závodu

17.00 vyhlášení výsledků

Popis závodu : MTB(O) – 40 km, OB – 5 km, kajak – ZW 3 km, slanění, hradní OB – 1 km, celý závod jako scorelauf s limitem 5 hodin.

Povinné vybavení : horské kolo, cyklistická helma, nářadí na opravu kola, náhradní duši, mobilní telefon, sedací úvazek, 1x zámková karabina, slaňovadlo, základní lékárnička.

Doporučené vybavení : buzola, mapník na kolo, batoh na povinné vybyvení.

Startovné : akademici – zdarma, startovné hradí ČAUS

členové ČAES : 300,- Kč, ostatní : 600,- Kč

členem ČAES je možno stát se zdarma na místě.

Hlavní kategorie : open – M, Ž, akademici – M,Ž

Vedlejší kategorie : open – libovolné dvojice

Přihlášky a info : http://www.czar.cz/PPS

INFO: vanekt@vse.cz

Ředitel závodu : Petr Stejskal

Hlavní rozhodčí : Tomáš Vaněk, Petr Bloudek, Dana Odvodyová

Stavitelé tratí : Tomáš Vaněk, Petr Bloudek

Pravidla závodu :

 • startuje se za plného provozu

 • závodníci startují na vlastní nebezpečí

 • závodníci startují v rámci pravidel fair-play

 • cyklistická helma je povinná pro trať MTB, slanění

 • v případě neabsolvovaní slanění bude závodník hodnocen v celkovém pořadí za závodníky, kteří mají splněna tato stanoviště

 • cílový časový limit závodu je 16.00 dle hodinek hlavního časoměřiče, bez ohledu na skutečný čas startu – cílový časový limit se posouvat nebude

 • v případě nestihnutí limitu je odečtena kontrola za každých 5 započatých minut nad limit závodu

 • pořadí rozhoduje počet dosažených kontrol, v případě rovnosti získaných kontrol rozhoduje lepší cílový čas

 • během závodu je možné vynechávat kontroly, ale pro vynechanou kontrolu se již nemůžete vrátit – kontroly se musí sbírat v číselném pořadí

 • cílová kontrola etapy bude započítána, pouze pokud závodník získá alespoň jednu kontrolu z dané etapy

 • všechny kontroly mají stejnou hodnotu

 • u kontroly MTB nemusí být závodník s kolem, může ho na vlastní nebezpečí zanechat podle svého uvážení

 • je zakázáno používat GPS, je povoleno použít i jiné mapy než dodá organizátor

Jako rozcvičku můžete absolvovat NOB smíšených dvojic, pořádaných CTVS VŠE Praha. Restaurace U Krkovičky, Krhanice, 5 km od Týnce n. Sazavou.

Pátek 10.11. 2017, restaurace U Krkovičky, Krhanice

Start : 18.00 hod., start poslední vlny 21.00 hod., později dle domluvy

Prezentace : od 17.00 hod.

Kategorie : koedukované páry

Typ závodu : scorelauf , limit 90 min., hudba, tanec, zábava

Startovné : 150 Kč na dvojici

Přihlášky : v centru závodu

Ubytování : v sále restaurace ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce (50 Kč/osoba/noc)