Akademické mistrovství ČR v plážovém volejbalu mužů a žen 2020

24. – 25. září 2020, Brno

 

Realizátor: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně s pověřením ČAUS
Pořadatel:
Místo a čas: Sokolské koupaliště, brněnská přehrada, Brno
Čtvrtek: 8:00 – 17:00, pátek 8:00 – 17:00
Ředitel soutěže: Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Kdo: Studenti českých VŠ a univerzit (prezenční i dálkové studium), 24 dvojic mužů a 24 dvojic žen
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu – lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě, startovné, ubytování na kolejích VUT v Brně, občerstvení v průběhu soutěže
Jídlo: Občerstvení v areálu sportoviště
Ubytování: Možno zajistit na kolejích VUT v Brně – hradí ČAUS (pořadatel)
Doprava: Tramvaj č. 1 a 11, zastávka Přístaviště, dále pak parníkem nebo pěšky po pravé straně přehrady (cca. 20 minut).
ČAUS (pořadatel) hradí dopravu (lístky na hromadnou dopravu včetně MHD nebo cesťák pro 3 a více osob v autě – 2 a méně osob v autě hradí pořadatel jen do výše hromadné dopravy vlakem nebo busem).
Startovné/cena: Hradí ČAUS (pořadatel)
Přihlášky: Přihlášky elektronicky na vaclav.kundera@vut.cz od 7.9.2020
Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, datum narození, název VŠ, mailovou adresu, telefon
Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:

1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra sportu příslušné VŠ nebo univerzity. Přihlášky od 7.9. do 14.9.2020 včetně.

2) od 15.9. do 21.9. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů různých VŠ nebo dvojice, na které se nedostalo z důvodu limitu na jednotlivé školy.

Přihlašování končí v pondělí 21.9.2020. Žádné pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

Rozpis turnaje bude zaslán účastníkům 22.9.2020 na uvedený mail.

Poznámka: Každá škola má možnost přihlásit 2 páry. Další páry až podle volné kapacity.
Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.Každý hráč/hráčka se musí při prezenci prokázat platným studijním průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií diplomu z kalendářního roku 2020.Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín nebo zrušit akci s ohledem na aktuální nařízení nadřazených orgánů nebo epidemiologickou situaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín nebo místo turnaje (jiný areál v Brně) turnaje vzhledem k zatím nevyjasněnému termínu konání ME v plážovém volejbalu U20

Propozice ke stažení: