Pořadatel: KTS FTVS Praha a AEROKLUB JIHLAVA

Vedoucí KTV: Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

Záštitu převzal: ČAATS

Místo: Letiště Aeroklubu Jihlava

Termín: 9. – 21. července 2017

Hlavní funkcionáři závodu: ředitel – David Peníška

hlavní rozhodčí – Olga Mokošová

Organizační zajištění: Aeroklub Jihlava a KTS FTVS Praha

Účast

Celkový počet startujících vysokoškoláků ve finále: 31

Muži: 24

Ženy: 7

Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 9 (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠE Praha, U Pardubice, U Hradec Králové, ZČU Plzeň, MU Brno, VŠO Praha, VŠB Ostrava)

Kolektivní sporty – počet družstev:

Propagace:

Finanční zajištění (dotace ČAUS) 0

Skutečné vydání na pol. 01:

na pol. 02:

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Mistrovství je finálovou soutěží z celoroční soutěže, ve které startuje 31  studentů z devíti vysokých škol.

Výsledky: