Výsledky

Účast
 • Celkový počet startujících vysokoškoláků: 19
 • Muži: 10
 • Ženy: 9
 • Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 3 (FTVS Praha, VŠE Praha, PŘF Praha)

 

Mistrovství je finálovou soutěží kterému předchází kvalifikační soutěže.

 

Propozice

Pořadatel:

KLUB TECHNICKÝCH SPORTU FTVS PRAHA, José Martího 31, 162 52 Praha 6

Termín:

20. – 22. října 2016 (Náhradní den 23. 10. 2016)

Prezentace:

20. 10. v 17,00 ve Skleníku (pod kopcem Raná)

Zahajovací ceremoniál:

18,00

Místo konání:

Sportovní areál Raná u Loun

Cíl soutěže:

Určit mistra ČR v přesnosti přistání pro r. 2016 v kategorii muži a ženy.

Podmínky účasti:

Akce je určena:

 • studentům VŠ s platným indexem, zapsaným ke studiu ve šk.r. 16/17
 • absolventům VŠ s ukončením studia v roce 2016
 • studentům PDS
 • majitelům pilotního průkazu A a vyšší
 • žákům pilotních škol, kteří ukončili nejméně 1. fázi letového výcviku (doloženo osobním listem) pod dozorem svého instruktora.
Minimální počet soutěžních kol:

3

Startovné:

300,-

Ubytování:
 • v omezené míře ve Skleníku (cena os/noc cca 300,-Kč)
 • ve stanech na ploše pod kopcem ( cena 45,- Kč os/noc)
 • drobné stravování je zajištěno přímo ve Skleníku.
Přihlášky k účasti:

Jaroslav Dvorský, FTVS katedra technických sportů, Tel: 603255976, email: dvorsky@ftvs.cuni.cz

Soutěž se koná podle vnitřních směrnic výuky paraglidingu na FTVS, které vycházejí z platného soutěžního řádu schváleného sportovní komisí LAA.