AM ČR v paraglidingu v přesnosti přistání 2017

Ve dnech 19. – 22. října 2017 se uskutečnilo Akademické mistrovství ČR v paraglidingu v přesnosti přistání ve Sportovním areálu Raná u Loun. Pořadatelem letošního mistrovství byl Klub technických sportů FTVS UK Praha. Záštitu nad touto akcí převzala Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS).

Mistrovství se zúčastnilo celkem 18 studentů vysokých škol, z toho 12 mužů a 6 žen. Nejpočetnější zastoupení mělo podle očekávání FTVS UK Praha, dále se zúčastnili také studenti z VŠE Praha, ČVUT Praha a PřF UK Praha. Soutěžilo se v 5 kolech, z nichž vzešel akademický mistr ČR v kategorii muži a v kategorii ženy.

Akademickým mistrem ČR v přesnosti přistání pro rok 2017 v kategorii muži a zároveň celkový vítěz tohoto AM ČR se stal Jan Sudek z FTVS UK Praha s nejnižším počtem 3473 bodů. Těsně za ním skončil Bartoloměj Tomka z FTVS UK Praha s 3545 body, který se v celkovém pořadí umístil rovněž na druhém místě. Třetím nejlepším mužem se je Miroslav Haftaňak s 4420 body, taktéž z FTVS UK Praha.

Nejúspěšnější ženou na tomto mistrovství se stala Tereza Legová z FTVS UK Praha s 4240 body a získala tak právem titul Akademický mistr ČR v přesnosti přistání pro rok 2017 v kategorii ženy. Tímto výkonem se zařadila na třetí místo v celkovém pořadí před Miroslava Haftaňaka. Druhá v pořadí žen se umístila Zuzana Pfeiferová s 4808 body taktéž z FTVS UK Praha.