PROPOZICE
Akademického mistrovství České republiky

v nohejbalu trojic a dvojic

Pořadatel: Česká asociace univerzitního sportu

Realizátor: Univerzita Pardubice

Místo konání soutěže: Kurty TJ Dynamo Pardubice, z. s. , Cihelna 159, Pardubice

Termín soutěže: 19. 6. 2019

Ředitel soutěže: Mgr. Petr Filip, +420 606 213 774, petr.filip@upce.cz

Přihlášky: do 12. 6. 2019

Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR a studenty VOŠ.

Předpis: Soutěží se dle platných pravidel nohejbalu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. Soutěž je vypsána pro dvojice a trojice. Trojici tvoří max. 5 hráčů; dvojici tvoří max. 3 hráči. Hraje se na venkovních antukových kurtech.

Systém soutěže: Bude zvolen podle počtu přihlášených účastníků.

Časový harmonogram: Bude upřesněn podle počtu přihlášených

Prezence závodníků: V místě konání soutěže na sportovišti. Vedoucí družstva předloží soupisku hráčů potvrzenou vysílající složkou.

Vyhlášení vítězů: Po skončení soutěže.

Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže s vkladem 100,-Kč.

Další pokyny/ informace: Podmínkou startu jsou jednotné dresy.

 

Mgr. Petr Filip, ředitel soutěže Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.

vedoucí KTS Univerzity Pardubice