AM ČR v judu družstev 2016

Výsledky

Pořadí družstev:
 1. PF UK Praha
 2. UP Olomouc
 3. ČZU Praha
 4. ZČU Plzeň
 5. VŠE Praha
 6. VUT Brno
Účast:

Celkový počet startujících vysokoškoláků – 30

Počet mužů – 30

Počet organizačních pracovníků: 4

Počet zúčastněných škol (jmenovitě): UP Olomouc, ČZU Praha, VUT Brno, VŠE Praha, ZČU Plzeň, PF UK Praha

Krátké zhodnocení závodu:

Na turnaj bylo přihlášeno 7 družstev. Bohužel VŠB TU Ostrava musela svoji účast zrušit z důvodu onemocnění závodníků. I přesto byl turnaj družstev velmi silně obsazen studenty, kteří pravidelně nastupují v soutěžích pořádaných ČSJu a v bojích první ligy a extra ligy.

Propozice

Pořadatel:

komise JUDA, ČAUS

Místo soutěže:

Sportovní hala, Na Folimance 2, 120 00 Praha 2

Datum:

2.11. 2016

Ředitel soutěže:

Mgr. Jaromír Lauer

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Michaela Prokešová

Předpis:

Soutěž se uskuteční dle platných pravidel ČSJu. AM se mohou zúčastnit studenti všech VŠ ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu /index, ICIS karta /+ lékařská prohlídka /průkazu juda/, nebo podepsaným prohlášením, že je mu znám jeho zdravotní stav, je zdráv a schopen se aktivně zúčastnit jako soutěžící dnešního AM ČR v judu družstev. Všichni účastníci startují na náklady vysílající vysoké školy.

Systém soutěže:

Soutěž proběhne na dvou tatami.

Muži: -66kg -73kg -80kg -90kg +90kg

Ženy: – 55kg -65kg +65k

Hmotnostní tolerance +2kg.

Povolen start 2 studentů střední školy.

V případě menší účasti družstev, bude systém soutěže upraven. Vítězné družstvo získá titul Akademický mistr ČR 2016. První tři družstva obdrží medaile a diplom. Námitky do 15min. po předložení vkladu 100,- Kč u ředitele soutěže.

Časový pořad:
 • 10.00 – 11.00 hod. prezence, vážení závodníků
 • 10.30 hod. zahájení soutěže
Zdravotní dozor:

Jaroslava Pěničková

Přihlášky:

Elektronicky, prostřednictvím vysílající školy do konce října 2016.

Mgr. Tomáš Buriánek tel.: 602 434 009

e-mail: tburos@centrum.cz

AM ČR v judu jednotlivců 2016

Výsledky

Účast:
 • Celkový počet startujících vysokoškoláků: 32
 • Počet mužů: 26
 • Počet žen: 6

Počet zúčastněných škol: 14

 • Masarykova univerzita fakulta sportovních studií v Brně
 • Univerzita Karlova fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Univerzita Karlova fakulta sociálních věd
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoká škola obchodní v Praze
 • Univerzita Pardubice
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Policejní akademie ČR
 • Vyšší odborná škola České unie sportu, Praha
 • Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno

Akademický turnaj v JUDU se uskutečnil v Praze ve sportovní hale Na Folimance, za účasti 26 studentů a 6 studentek. I přesto, že se turnaje zúčastnilo méně závodníků než bývá zvykem na těchto sportovních kláních, byl velmi dobře obsazen bývalými či současnými reprezentanty. Zápasy probíhaly na dvou tatami podle pravidel ČSju. Organizační a technickou část turnaje zajistilo USK JUDO Praha pod vedením Mgr. Jaromíra Lauera, jemuž patří velké poděkování za bezproblémový průběh celé akce.

Výsledky:
Muži:

-60kg

 1. David Pulkrábek (Policejní akademie ČR)
 2. Hooda Sandeep (ČZU)
 3. Jan procházka (VOŠZ Kounicova)

-73kg

 1. Vladimir Shishov (VŠE)
 2. Marek Činčera (ZČU)
 3. Martin Cikánek (VUT)

-81kg

 1. Václav Sedmidubský (VŠO)
 2. Radek Voňavka (UK)
 3. Petr Maťejka (UPa)
 4. Jakub Holý (UK)

-90kg

 1. Jiří Petr (MU FSPS)
 2. Ivan Petr (MU FSPS)
 3. Jindřich Turek (UK MEF)

+100kg

 1. Radim Knápek (VOS ČUS)
 2. Michal Mrva (VŠTVS Palestra)
 3. Martin Káš (ZČU)
Ženy:

-52kg

 1. Jelizaveta Gerasimenko (VŠE)
 2. Kateřina Štolová (ZČU)
 3. Štěpánka Šustrová (ZČU)

-63kg

 1. Tereza Valínová (ČVUT)
 2. Petra Olfancová (ZČU)
 3. Jana Nosková (ZČU)

Propozice

Pořadatel:

komise juda

Místo soutěže:

Sportovní hala Na Folimance 2, Praha

Datum:

5. 5. 2016

Ředitel soutěže:

Mgr. Jaromír Lauer e-mail: uskjudo@volny.cz, mobil: 607 981348

Hlavní rozhodčí:

určí komise rozhodčích pražského svazu juda

Technické ustanovení:

soutěží se dle platných pravidel SŘJ, dvě zápasové plochy

Váhové kategorie:
 • muži: -60, 66, 73, 81. 90, 100, nad 100 kg
 • ženy: po odvážení určí hlavní rozhodčí
Časový pořad:
 • 10.00-10.30 hod. prezentace, vážení
 • 11.00 hod. zahájení soutěže
Předpis:

AM se mohou zúčastnit studenti všech VŠ ČR, kteří se prokáží platným výkazem o studiu (index, ICIS karta) + lékařská prohlídka (průkazu juda), nebo podepsaným prohlášením, že je mu znám jeho zdravotní stav, je zdráv a schopen se aktivně zúčastnit jako soutěžící dnešního AM ČR v judu.

Všichni účastníci startují na náklady vysílající vysoké školy.

Přihlášky:

elektronicky, prostřednictvím vysílající školy do 29.4. 2016 na tburos@centrum.cz

Zdravotní zabezpečení:

zajišťuje pořadatel

Vyhlášení vítězů:

po ukončení soutěže, vítěz získává titul Akademický mistr ČR 2016, závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a diplom

Protesty:

podávají se do 15 minut řediteli soutěže (s vkladem 100,- Kč)